OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

 

 

Kod:

 

Verzija:

1.4

Kreirao:

 

Odobreno od strane:

 

Datum verzije:

04/23

Potpis:

 

Sadržaj

 1. O nama
 2. Neovlašteno korišćenje
 3. Opis ooblee platforme i ooblee usluga
 4. Registracija, korisnički računi, zaključivanje ugovora
 5. Oblici korištenja ooblee platforme

5.1. Krajnji korisnik

5.2. Poslovni korisnici

 1. Odgovornost
 2. Intelektualna vlasništvo i korisnički sadržaj
 3. Dostava i povrat

8.1. Mogućnosti isporuke i preuzimanja za poslovne korisnike

8.2. Povrat proizvoda

 1. Posebni uvjeti za poslovne korisnike

9.1. Opći

9.2. ooblee usluge i zaključivanje ugovora za dodatne usluge

10. Tarife i naknade

11. Uvjeti plaćanja

12. Vaučeri i nagrade

13. ooblee partnerski program

14. oobleee 17

15. Raskid korisničkog ugovora i brisanje korisničkog naloga

16. Promjene cijena, usluga i uslova korištenja

17. Usluge trećih strana

17.1. Opće

17.2. Pružalac platnih usluga

18. Povratne informacije i komentari

19. Obavještenje o kršenju autorskih prava

20. Zaštita privatnosti

21. Završne odredbe

 

  1. O nama

 

ooblee Europe GmbH sa sjedištem u Rosenstraße 2, 10178 Berlin, Njemačka,  office@ooblee.de, upisan u trgovački registar Osnovnog suda Berlin-Šarlotenburg pod HRB 234339, zastupan po generalnom direktoru Mirku Preleviću,  (u daljem tekstu “oobleee” ili “mi” ili “naše“) nudi pod www.ooblee.de platformu za društveno tržište na hrvatskom govornom području za lokalna poduzeća i klijente u okruženju koja kombinira prednosti platforme za e-trgovinu i platforme za online komunikaciju (u daljem tekstu “ooblee platforma“).

 

Ovi Opći uvjeti korištenja primjenjuju se na vaše korištenje ooblee platforme (u daljem tekstu „Uvjeti korištenja’) i upravljaju vašim pravima i obavezama u vezi s vašim pristupom i korištenjem svih segmenata naše Platforme i srodnih usluga, od kojih neke pružaju treće strane (zajedno, „ooblee usluge“). ooblee usluge obuhvaćaju pružanje društvene mreže preko koje korisnici mogu međusobno komunicirati (u daljem tekstu “ooblee mreža“) i omogućavanje transakcija između poslovnih klijenata i krajnjih korisnika, uključujući olakšavanje aktivnosti za pokretanje takvih transakcija (u daljem tekstu “ooblee tržnica“).

 

ooblee platforma je posrednička i komunikacijska platforma. Kao rezultat toga, ooblee ne postaje ugovorni partner u ugovorima o kupovini, radu ili uslugama zaključenim između poslovnih korisnika i krajnjih korisnika preko ooblee platforme i također nije uključen u odgovarajuću obradu ugovora, odnosno ne u obradu plaćanja, isporuka, povrat ili ostvarivanje prava, koja proizlaze isključivo iz ugovornog odnosa između odgovarajućeg poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika, niti je uključen ili na drugi način odgovoran za ovo.

 

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja smatra nevažećom, to neće poništiti preostale odredbe ovih Uvjeta korištenja i ostat će na punoj snazi.

 

Aktualnu verziju Općih uvjeta korištenja možete pročitati u bilo kom trenutku na adresi www.ooblee.de. Tamo ćete također pronaći obrazac za kontakt ako imate bilo kakvih pitanja o ooblee uvjetima korištenja.

 

  2. Neovlašteno korištenje

 

1. ooblee platforma se ne smije koristiti za nezakonite ili neovlaštene aktivnosti, posebno za aktivnosti koje krše ove Uvjete korištenja ili važeći zakon.

 

2. Korisnicima se posebno zabranjuju sve aktivnosti, a posebno postavljanje, objavljivanje, prikazivanje, prijenos datoteka ili podataka i drugi oblici objavljivanja informacija, koje(i) su povezane s kršenjem imovinskih prava i autorskih prava trećih lica, cyber kriminalom, online zloupotreba ili (ii) druge nezakonite aktivnosti ili koje mogu ugroziti funkcionalnost ooblee servisa ili cijele ooblee platforme ili (iii) koje mogu prouzrokovati štetu nepravilnim korištenjem informacija na ooblee platformi (npr. distribucija virusa, malvera ili drugi zlonamjerni softver, slanje neželjenih poruka, provođenje DDoS napada, hostanje phishing stranica).

 

3. Zabranjeno je korištenje govora mržnje, terorizam, pornografija, rasizam ili bilo koji drugi oblik diskriminacije, eksploatacije djece, mržnje bilo koje vrste, nasilja, samoozljeđivanja, uvreda bilo koje vrste, prijetnji, kleveta, zadiranja u privatnost i uznemiravanja svakog tko ooblee platformu koristi ili pruža, distribuira ili podržava usluge ili tehničku podršku.

 

4. Nije dozvoljeno objavljivati ili učitavati osobne podatke bez suglasnosti subjekata podataka i/ili bez pravnih osnova. Isto vrijedi i za povjerljive informacije, osjetljive medicinske podatke i osjetljive privatne ili poslovne podatke za koje ne postoji zakonska osnova i/ili za koje ne postoji izričita suglasnost korisnika.

 

5. ooblee ne koristi nikakav mehanizam za automatsku provjeru sadržaja koji objavljujete kao korisnik usluge ooblee ili usluge treće strane koja se nudi na ooblee platformi. ooblee ima pravo pregledati sadržaj koji korisnici objavljuju ili postavljaju putem usluge ooblee. Sve zakonske obaveze revizije ooblee ostaju netaknute. Ako ooblee utvrdi da sadržaj korisničkog računa krši zakonske odredbe i/ili ove Uvjete korištenja, posebno ovaj br. 2, ooblee može blokirati ili obrisati ovaj sadržaj u bilo kom trenutku i bez prethodne obavijesti i, ako je potrebno, poduzeti pravne radnje da kazni prekršaje.

 

6. Ako ooblee otkrije kršenje od strane korisnika jedne od odredbi ovog br. 2 ili ako postoje stvarne indicije druge zloupotrebe ooblee platforme (npr. lažne aktivnosti u vezi sa ooblee uslugom), ooblee može privremeno blokirati ooblee usluge koje su dostupne korisniku. Prije takvog blokiranja, ooblee će odmah obavijestiti pogođenog korisnika o namjeravanom blokiranju, razlogu za to i dati mu mogućnost da se izjasni u roku od četiri tjedna od obavještenja. Nakon što dobije izjavu, ooblee će ponovo ispitati činjenice i ponovo odlučiti o namjeravanoj blokadi. Ako ooblee tijekom donošenja nove odluke utvrdi da nema povrede u smislu rečenice 1, ooblee će se uzdržati od blokiranja. Ako je kršenje potvrđeno kao dio obnovljene odluke nakon uzimanja u obzir izjave dotičnog korisnika ili dotični korisnik ne podnese izjavu u roku koji je odredio ooblee, ooblee ima pravo raskinuti korisnički ugovor, izbrisati ili trajno blokirati korisnički račun dotičnog korisnika.

 

  3. Opis ooblee platforme i ooblee usluga

 

ooblee je platforma društvenog tržišta koja kombinira funkcije društvene mreže s funkcijama platforme za e-trgovinu.

 

Ooblee platformu karakteriziraju sljedeće osobine:

 

1. Društvena mreža (u daljem tekstu “ooblee mreža„) koja je fokusirana na lokalnu zajednicu čiji su članovi registrirani korisnici;

2. Tržnica (u daljem tekstu “ooblee tržnica)”) koju korisnici koriste za svoje komercijalne ponude za predstavljanje kataloga proizvoda, uključujući nove ili snižene proizvode ili usluge.

3. Možete koristiti ooblee platformu i ooblee usluge kao krajnji korisnik ili kao poslovni korisnik. Krajnji korisnik, su oni korisnici koji koriste ooblee mrežu i ooblee tržnicu u privatne svrhe, odnosno koji nabavljaju i koriste proizvode i usluge ponuđene na ooblee tržištu u nekomercijalne ili neprofesionalne svrhe (u daljem tekstu “krajnji korisnik“). Poslovni korisnici su korisnici koji koriste ooblee mrežu i ooblee tržnicu da prodaju i nude svoje proizvode i usluge u okviru svog komercijalnog ili slobodnog posla (u daljem tekstu “poslovni korisnici“). U smislu ovih Uslova korišćenja, krajnji korisnici i poslovni korisnici se u ovim Uslovima korišćenja zajednički nazivaju „korisnik“.

4. Korisnik može izabrati kako želi i treba koristiti platformu i ooblee usluge. Korisnik se može registrirati samo kako bi koristio ooblee mrežu i komunicirao s drugim članovima ooblee mreže na način koji je uobičajen za korištenje društvene mreže (npr. objavljivanje, dijeljenje, praćenje prijatelja, slanje poruka), posebno u skladu s odredbama u točki 2. Poslovni korisnici također mogu dijeliti svoje doprinose i/ili proizvode prikazane na ooblee tržnici na ooblee mreži i na društvenoj mreži treće strane. U posljednjem slučaju, međutim, primjenjuju se i uvjeti korištenja i zaštite podataka treće strane.

5. Cilj ooblee platforme je da posreduje između korisnika koji žive i rade u neposrednoj blizini. ooblee potiče korisnike ooblee mreže da lako komuniciraju jedni s drugima i da koriste robu i usluge koje nude poslovni korisnici na ooblee tržnici.

6. Poslovni korisnici se potiču da kreiraju profil ooblee trgovine preko kojeg mogu ponuditi svoje proizvode i usluge na ooblee tržnici i promoviraju ih u lokalnoj zajednici.

7. Kao tržnica, ooblee se ograničava na posredovanje u ugovornom odnosu između krajnjih korisnika i poslovnih korisnika. Ugovor o kupovini robe ili korištenju usluge stoga se zaključuje isključivo između dotičnog poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika. Prema tome, nikakva potraživanja iz takvog ugovora o kupovini ili uslugama ne mogu se potraživati od ooblee-a.

  4. Registracija, korisnički računi, zaključivanje ugovora

1. Da biste mogli koristiti ooblee platformu i ooblee usluge, morate se registrirati i kao poslovni korisnik i kao krajnji korisnik i kreirati korisnički račun sa sljedećim minimalnim informacijama: korisničko ime, ime, prezime, poštanska adresa i adresa E-pošte.

2. Korisnik je suglasan da je e-mail adresa koju je naveo prilikom registracije svog računa primarno sredstvo komunikacije s ooblee-om. Poslovni korisnici također moraju dati svoj broj telefona.
ooblee zadržava pravo da odbije korisničko ime.

3. Preduvjet za registraciju je da je korisnik punoljetna fizička ili pravna osoba ili dioničko društvo. Fizičkim osobama koje nisu napunile 18 godina i stoga su maloljetne nije dozvoljeno da se registriraju i koriste ooblee platformu.

4. Korisnik je dužan podatke potrebne za registraciju dostaviti istinito i potpuno. Ukoliko se podaci promijene nakon registracije, korisnik je dužan sam ažurirati podatke. Svaki korisnik može samo jednom kreirati korisnički račun. Korisnički račun nije prenosiv.

5. Podnošenjem obrasca za registraciju korisnik daje ponudu za zaključenje ugovora o korištenju s ooblee-om. Prije podnošenja obrasca, korisnik ima mogućnost u bilo kom trenutku otkazati proces registracije zatvaranjem prozora pretraživača ili aplikacije ili da ispravi svoje podatke. Odmah nakon slanja obrasca za registraciju, korisnik dobiva potvrdu o prihvaćanju od ooblee, što ne predstavlja prihvaćanje ugovorne ponude. Ugovor o korištenju ooblee platforme između korisnika i ooblee se zaključuje čim korisnik dobije drugu e-mail poruku od ooblee s personaliziranom vezom. Nakon zaključenja ugovora, korisnik mora završiti proces registracije. Da bi to učinio, mora pozvati vezu koja se nalazi u drugoj e-mail poruci i potvrdtii svoju adresu e-pošte. Ne postoji pravo zaključivanja ugovora o korištenju.

6. Uvjeti korištenja koji se odnose na korisnički ugovor bit će poslani korisniku prije završetka procesa registracije kao i u drugoj e-mail poruci uz prihvaćanje ponude ugovora. Korisnički ugovor ne čuva ooblee.

7. Uspješnom registracijom za korisnika se kreira korisnički račun kome može pristupiti uz pomoć svoje e-mail adrese i lozinke odabrane prilikom registracije. Korisnik može promijeniti lozinku u bilo kojem trenutku putem korisničkog računa zaštićenog lozinkom. Korisnik je dužan svoje pristupne podatke čuvati u tajnosti i zaštićenima od pristupa trećih osoba. Ako korisnik otkrije da treća strana neovlašteno koristi njegove pristupne podatke, mora odmah obavijestiti ooblee o tome i odmah promijeniti lozinku.

8. ooblee ne naplaćuje nikakve naknade od krajnjih korisnika. Pristup ooblee platformi i kreiranje i korištenje korisničkog računa je besplatan za krajnje korisnike. Poslovni korisnici također mogu besplatno kreirati korisnički račun i predstave svoj katalog proizvoda (u daljem tekstu „profil trgovine”). Više detalja o profilu trgovine nalazi se u točki 9.1. Poslovni korisnici također mogu dodati plaćene usluge u svoj korisnički ugovor. Više detalja o uslugama i naknadama ooblee za poslovne korisnike nalazi se u točki 9.

  5. Oblici korištenja ooblee platforme

 

Postoji nekoliko načina za korištenje ooblee platforme. Odgovarajuća vrsta korištenja povezana je sa različitim pravima i obavezama. Za svaki vid korištenja, registracija i kreiranje korisničkog računa prema točki 4, kao i poštivanje odredbi točke 2 i propisani kodeks ponašanja.

5.1 Krajnji korisnik

 

1. Nakon postavljanja korisničkog računa (vidi točku 4) krajnji korisnici mogu koristiti ooblee mrežu za komunikaciju s drugim korisnicima. ooblee mreža se također može koristiti putem mobilne aplikacije ooblee Android ili iOS

Da bi bolje iskoristili ooblee mrežu, krajnji korisnici mogu kreirati korisnički profil preko kojeg objavljuju i dijele sadržaj, prate profile drugih korisnika i dozvoljavaju drugim korisnicima da prate vaš profil.

2. Nakon podešavanja korisničkog naloga, krajnji korisnici također mogu koristiti ooblee tržnicu za kupovinu proizvoda i usluga od poslovnih korisnika.

5.2.  Poslovni korisnici

 

1. Poslovni korisnici mogu biti samo poduzetnici u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ostalim primjenjivim propisima RH.

2. Za bolju prezentaciju i reklamiranje svojih proizvoda i usluga na ooblee tržnici, poslovni korisnici mogu ponuditi dodatne usluge.

3. Poslovni korisnici također mogu koristiti ooblee mrežu za komunikaciju s krajnjim kupcima. Profil trgovine poslovnog kupca također djeluje kao korisnički profil za ooblee mrežu.

.

  6. Odgovornost

 

1. ooblee nastoji stvoriti personaliziranu, sigurnu i naprednu uslugu koja koristi standardne tržišne tehnologije kako bi proširila svoju dostupnost. Međutim, ooblee ne jamči da će ooblee platforma i usluge koje se nude na platformi biti bez prekida, grešaka i drugih tehničkih poteškoća i sigurnosnih nedostataka (u daljem tekstu “smetnje”). ooblee će eliminirati identificirani problem u razumnom vremenskom periodu nakon što postane svjestan smetnji.

2. Poslovni korisnici su dužni svoj katalog proizvoda i usluga učiniti što preciznijim i pružiti sve relevantne informacije o proizvodima i uslugama. Što se tiče ugovornog odnosa između poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika, ooblee ima samo posredničku ulogu i stoga ne preuzima nikakvo jamstvo ili odgovornost za ispravnost, potpunost, pouzdanost, aktualnost ili točnost proizvoda i usluga koje prodaju i pružaju poslovni korisnici preko ooblee tržnice, opisa proizvoda ili drugi sadržaj i informacije koje poslovni korisnik postavlja na ooblee platformi u vezi sa svojim ponudama usluga.

 

3. ooblee snosi odgovornost u slučaju povrede bitnih ugovornih obveza, odnosno onih obveza čije ispunjenje omogućuje pravilno izvršenje ugovora i na čije se poštivanje korisnik može redovito pouzdati, za namjeru i bilo koju vrstu nemara, u slučaju jednostavnog nemara, međutim, ograničeno na tipičnu predvidljivu štetu u trenutku sklapanja ugovora. U suprotnom, ooblee je odgovoran samo za štetu uzrokovanu namjerom ili grubim nemarom. Ograničenje odgovornosti prema ovom stavu ne odnosi se na štetu nastalu uslijed povrede života, tijela ili zdravlja. U ostalom, zakonska odgovornost ostaje netaknuta, posebno u slučaju lažnog prikrivanja kvara, iz pretpostavljenog jamstva i u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode.

 

4. ooblee nije odgovoran za štetu koja se zasniva isključivo na ponašanju korisnika u odnosu na njegov ili račun drugog korisnika. Korisnici ooblee platforme odgovorni su za sve svoje aktivnosti i svaku nastalu štetu, kao i za sadržaj zaštićen autorskim pravima kao što su fotografije, tekstovi, unosi u korisnička polja u aplikaciji, date informacije, kao i podaci i elektronski dokumenti na ili u vezi s korisničkim računom otpremljenim, generiranim, prikupljenim, uskladištenim, distribuiranim, prenošenim ili prikazanim (vidjeti točku 7 i točku 2). ooblee nije odgovoran za sadržaj i druge informacije koje korisnici objavljuju na ooblee platformi. ooblee ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost i potpunost izjava i informacija sadržanih u sadržaju.

 

5. Odgovornost za gubitak podataka za koji je odgovoran ooblee ograničena je na troškove vraćanja podataka koji bi bili izgubljeni čak i da su podaci redovno radili rezervne kopije i na način koji je primjeren riziku.

 

6. U mjeri u kojoj je odgovornost ooblee-a isključena ili ograničena, ovo vrijedi i za osobnu odgovornost njegovih zakonskih zastupnika, izvršnih radnika i drugih pomoćnih agenata.

 

7. Korisnik oslobađa ooblee kao i kompanije povezane s ooblee-om, pravne zastupnike, rukovoditelje i druge posredničke agente od svih potraživanja drugih korisnika ili trećih osoba zbog kršenja njihovih prava zbog sadržaja koji korisnik postavlja, reklama na ooblee platformu ili njeno drugo korištenje ooblee platforme i ooblee tržnice kršeći ove Uvjete korištenja ili zakon. Što se tiče troškova obrane, kompenzacija je ograničenao na troškove odvjetinika i sudova. U slučaju reklamacije treće osobe, korisnik je dužan ooblee-u odmah dostaviti sve informacije potrebne za ispitivanje tužbi i obranu od njih, istinito i potpuno na zahtjev. Svaka odgovornost korisnika koja nadilazi ovu točku ostaje netaknuta.

 

6.1 Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke

 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

 

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

 

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

 

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

 

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara:

  1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

  2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

  3. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

 

Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 

Nedostatak postoji:

  1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

  2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

  3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

  4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

  5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

  6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,

  7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

  8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

  9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

  10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike

6.2 Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

  • uklanjanje nedostatka,
  • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  • sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

Sve prigovore, potrošač može poslati elektroničkom poštom na support@ooblee.hr

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

6.3 Jednostrani raskid ugovora i povrat

ooblee, kao posrednik ne nudi pravo na jednostrani raskid ugovora, već se o uvjetima jednostranog raskida ugovora Kupac može informirati direktno kod odabranog Prodavatelja.

  7. Intelektualno vlasništvo i korisnički sadržaj

1. Korisnik zadržava vlasništvo nad svim sadržajem koji posjeduje i objavljuje na ooblee mreži, ooblee početnoj stranici ili bilo kojem drugom dijelu ooblee platforme ili u vezi s ooblee uslugama. Objavljivanjem sadržaja na ooblee platformi, korisnik se slaže da je ovaj sadržaj potencijalno dostupan svim korisnicima interneta. Korisnik daje ooblee-u neekskluzivno, vremenski i prostorno neograničeno pravo da prenosi ovaj sadržaj širom svijeta, da ga prikazuje ili koristi u okviru ispunjenja svrhe ugovora.

2. Možete izbrisati postavljeni materijal tako što ćete ga ukloniti sa svog profila ili sa platforme ili izbrisati svoj ooblee račun. Više informacija možete pronaći u našim Pravilima privatnosti na www.ooblee.de.

3. Odgovornost korisnika je da osigura da je objavljeni sadržaj u skladu s ovim Uvjetima korištenja i važećim zakonima. Imajte na umu da ne možete objavljivati privatne ili povjerljive informacije druge osobe bez njihove prethodne suglasnosti, niti poduzimati bilo kakve radnje koje bi prekršile prava druge osobe, uključujući prava intelektualnog vlasništva. U slučaju kršenja ovih uvjeta korištenja, posebno točke 2, objavljen sadržaj korisnika točka 2 (6) se može blokirati ili izbrisati u skladu s tim.

4. Korisnicima je zabranjeno kopirati, modificirati, povlačiti, distribuirati, umnažati, prodavati ili na drugi način koristiti ooblee platformu i ooblee usluge u cjelini ili njene komponente bez ovlasti. Također se slažete da nećete ometati ili pokušavati ometati ooblee platformu i ooblee usluge na bilo koji način, npr. širenjem softverskog virusa ili drugog računalnog koda.

5. Pored toga, svi logotipi, grafike, zaglavlja internetskih lokacija i skripte koje se koriste, sadržane ili dostupne putem ooblee usluge, su zaštitni znakovi ooblee-a u svim zemljama u kojima ooblee posluje. Imajte na umu da se žigovi kompanije ooblee ne mogu koristiti u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom koji nisu ooblee, ili na bilo koji način koji bi mogao izazvati zabunu među ooblee kupcima, ili koji omalovažava ili diskreditira ooblee.

6. Ako ste poslovni klijent, ovim dajete ooblee-u neekskluzivno pravo, ograničeno na trajanje ugovora, da koristi naziv vaše kompanije, zaštitni znak i logotip za promoviranje ooblee platforme i proizvoda i usluga koje nudite i reklamirate na ooblee tržnici.

  8. Dostava i povrat

 

ooblee ne isporučuje proizvode koje je krajnji korisnik kupio od poslovnog korisnika. ooblee stoga ne snosi nikakvu pravnu ili komercijalnu odgovornost za isporuku i/ili povrat proizvoda poslovnog korisnika. ooblee može preuzeti ulogu posrednika između poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika u vezi s bilo kakvim neriješenim aktivnostima ili uslugama ili nesporazumima u vezi s isporukom i povratom proizvoda poslovnog korisnika ako se sporovi koje su krajnji korisnici prethodno pokrenuli poslovnom korisniku ne riješe sporazumno.

8.1  Mogućnosti isporuke i preuzimanja za poslovne korisnike

 

1. Poslovni korisnici mogu ponuditi krajnjim kupcima mogućnost postavljanja više načina isporuke ili preuzimanja

2. Online plaćanje i osobno preuzimanje

3.Online plaćanje i dostava.

4. Prilikom registracije profila trgovine, poslovni korisnici se mole da izaberu jedan od modela isporuke koji najviše odgovara njima i njihovoj kompaniji. Poslovni korisnici mogu promijeniti ili dodati modele isporuke u bilo kojem trenutku putem svog panela za upravljanje ooblee računom.

5. Modeli isporuke i preuzimanja prema stavkama (1) i (2) u potpunosti upravljaju i organizira poslovni korisnik. ooblee ne poduzima nikakve mjere u vezi s tim i stoga nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja, gubitke ili drugu štetu.

8.2  Povrat proizvoda

 

1. Povrat proizvoda, posebno u slučaju nedostataka ili drugih reklamacija, vrši se i obrađuje isključivo u odnosu poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika. ooblee ne preuzima nikakve aktivnosti u tom pogledu i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Jamstvena prava krajnjih korisnika u vezi s ugovorima koje zaključuju s poslovnim korisnicima zasnivaju se na ugovorima između krajnjeg korisnika i poslovnog korisnika, pri čemu ooblee nije ugovorna strana.

3. Bez obzira na stavke (1) i (2), ooblee može djelovati kao posrednik ako se spor između krajnjeg korisnika i poslovnog korisnika riješi putem aplikacije ooblee i ne riješi uspješno između strana. U ovom slučaju, krajnji korisnik može kontaktirati našu korisničku podršku.

  9.  Posebni uvjeti za poslovne korisnike

 

9.1 Opći

1. Ako se poslovni korisnik prema točki 4 uspješno registrirao i kreirao korisnički račun, ima mogućnost da svoj katalog proizvoda i usluga besplatno predstavi u vidu reklama preko ooblee tržnice. Poslovni korisnik također ima mogućnost na u točki 9.2. navedene dodatne usluge koje se plaćaju pod točkom 9.2 do 9.5 da izabere i rezervira.

2. Poslovni korisnik se mora pridržavati posebnih zakonskih propisa prilikom predstavljanja svojih proizvoda i usluga na ooblee tržnici. Konkretno, dužan je ispuniti obaveze pravnog informiranja prema krajnjem kupcu i, posebno, osigurati potpunu identifikaciju davatelja usluga koja ispunjava zakonske uvjete.

3. Poslovni korisnik je dužan istinito opisati svaki oglas i dediciranu ponudu proizvoda/usluga i navesti sva zakonom propisana svojstva. Poslovnom korisniku je zabranjeno postavljati oglase i drugi sadržaj koji (i) krši propise o autorskim pravima, žigovima i konkurenciji ili zakonske odredbe o zaštiti maloljetnika, ili (ii) sadrži lažne informacije ili je na drugi način obmanjujući, ili (iii) koji krše zabrane sadržane u ovim uvjetima korištenja (posebno u točki 2). Poslovni korisnici su isključivo odgovorni za bilo koji sadržaj koji objavljuju na svojim internetskim stranicama, za svoju poslovnu praksu, svoju komunikaciju i ponašanje prema svojim korisnicima, kao i za bilo koju drugu aktivnost koju su poduzeli na platformi.

4. Poslovni korisnici su u obavezi da navedu gdje točno posluju prilikom postavljanja profila trgovine. Pored toga, poslovni korisnici su u obavezi da odmah ažuriraju svoje podatke o lokaciji u svom profilu trgovine, posebno ako promjena lokacije rezultira promjenom odgovornosti.

5. ooblee ne pruža poslovnim korisnicima nikakvu zaštitu od konkurencije, tj. ooblee zadržava pravo da ponudi i pruži ooblee usluge i ooblee platformu vašim konkurentima kao poslovnim korisnicima.

9.2  ooblee usluge i zaključivanje ugovora za dodatne usluge

 

ooblee platforma nudi poslovnim korisnicima različite posebne funkcije koje služe da potaknu krajnje kupce na kupnju.

Usluge koje nudi ooblee za poslovne korisnike uključuju:

  1. ooblee profil trgovine – Poslovni korisnici mogu predstaviti svoj katalog proizvoda i druge informacije o svom korisničkom računu u profilu trgovine.
  1. ooblee početna stranica – Proizvodi i usluge koje nude poslovni korisnici prikazani su na glavnoj stranici ooblee platforme. ooblee početna stranica je podijeljena u kategorije kako bi se grupe proizvoda razlikovale jedna od druge. Glavna kategorija ooblee početne stranice je „City Shopping kategorija“. U kategoriji „City Shopping“ poslovni korisnici mogu reklamirati svoj asortiman novih proizvoda ili usluga po sniženim cijenama putem pojedinačnih objava.
  1. ooblee Happy Hour – Poslovni korisnici mogu ponuditi proizvode ili usluge po znatno sniženoj cijeni u određeno vrijeme. ooblee Happy Hour je takozvani događaj kupovine.
  1. Kupovina s prijateljima – Poslovni korisnici mogu prodavati određeni broj proizvoda ili usluga koje odrede grupi krajnjih korisnika, pri čemu prvi krajnji korisnik koji odgovori na ponudu dobiva zadatak da sastavi grupu (u daljem tekstu „Grupna kupovina”). Grupna kupovina trebala bi biti posebno atraktivna za krajnje korisnike koji sudjeluju zahvaljujući sniženim cijenama.
  1. Oglašavanje – Poslovni korisnici mogu postavljati oglase kao bannere na ooblee početnoj stranici.
  1. ooblee partnerski program – ooblee poziva određene poslovne klijente u partnerski program koji nudi razne pogodnosti.

Ugovor između poslovnog korisnika i ooblee-a za dodatne usluge koje nudi ooblee u 10.2 (2) br. 2 do br. 6 se zaključuje na sljedeći način:

  1. Poslovni korisnici mogu izabrati dodatne usluge koje žele, klikom na dodatne usluge ooblee-a koje su im vidljive na ooblee platformi ili u profilu njihove trgovine. Podnošenjem odgovarajućeg obrasca za dodatnu uslugu koju je izabrao, korisnik daje obavezujuću ponudu ooblee-u da zaključi ugovor o pružanju željene dodatne usluge od ooblee-a. Proces se može otkazati u bilo kom trenutku prije nego što se obrazac pošalje zatvaranjem prozora preglednika ili aplikacije. Prije podnošenja obrasca, poslovni korisnik također ima mogućnost provjeriti svoju ponudu i ispraviti svoje podatke.

  2. ooblee može prihvatiti ponudu za pružanje dodatnih usluga putem posebne izjave u tekstualnom obliku poslovnom korisniku ili aktiviranjem željenih dodatnih usluga. Prihvaćanjem ponude od strane ooblee-a zaključuje se ugovor za dodatnu uslugu koju želi krajnji kupac. Uvjeti korištenja koji se primjenjuju na rezervirane dodatne usluge dostupni su poslovnim korisnicima na ooblee platformi na adresi www.ooblee.de. Ugovor za dodatne usluge ne čuva ooblee.

  3. Daljnji detalji o implementaciji i uvjetima dodatnih usluga ooblee-a se posebno dogovaraju između ooblee-a i poslovnog korisnika.

  4. ooblee ima pravo pružati dodatne usluge iz tehničkih ili drugih razloga kao što su ograničenja kapaciteta, sigurnost i integritet servera, poboljšanje ooblee platforme, radovi na održavanju, privremeno u cjelini ili djelomično s ograničenjima. Propis iz točke 6 (1) o odgovornosti u slučaju smetnji shodno se primjenjuje na pružanje dodatnih usluga. Ovo može biti slučaj posebno tijekom izgradnje ooblee platforme.

  10. Tarife i naknade

 

U kojoj mjeri poslovni korisnici mogu koristite dodatne usluge iz točke 9.2 ovisi o individualnom odabranom modelu cijena (tzv. „tarifa“). Poslovni korisnici mogu koristiti ooblee platformu bez osnovne naknade ili na osnovu pretplate:

 

  • Korištenje bez osnovne naknade – Poslovni korisnici mogu postaviti profil ooblee trgovine i predstaviti svoj asortiman proizvoda i usluga u ooblee početnoj stranici, s izuzetkom kategorije City Shopping, koja je rezervirana za pretplatnike. Ukoliko se poslovni korisnici opredijele za ovu tarifu, mogu besplatno koristiti ooblee platformu u obimu koji je propisan u rečenici 1, odnosno ne plaćaju osnovnu naknadu ako proizvode ili usluge nude preko ooblee tržnice. Poslovni korisnici su u obavezi platiti proviziju od prodaje od 5% od prodajne cijene plus porez na promet ooblee-u za svaki proizvod ili uslugu prodanu preko ooblee platforme. Vaučeri koje dodjeljuje ooblee (vidi klauzulu 9.5) ne mogu se kompenzirati s prodajnom provizijom koju plaća korisnik. Štoviše, poslovni korisnik mora snositi odgovarajuće troškove za online obradu plaćanja, koju ionako ne obrađuje ooblee, već treća strana (vidi točku 14). Poslovni korisnici u ovoj tarifi ne mogu ponuditi shopping događaje (ooblee Happy Hour) niti dodatnu uslugu Kupovina s prijateljima.

  • Osnovna pretplata – Poslovni korisnici mogu podesiti profil trgovine i postaviti ga na ooblee Početnu stranicu, uključujući kategoriju City Shopping. U ovoj tarifi, poslovni korisnici plaćaju osnovnu naknadu od 49,00 eura bruto mjesečno za mjesečnu pretplatu (vidjeti točku 9.3 (2)). U ovoj tarifi, poslovni korisnici su također obavezni ooblee-u platiti proviziju od prodaje od 5% od prodajne cijene plus porez na promet za svaki proizvod ili uslugu prodanu preko ooblee platforme. Vaučeri koje je dodijelio ooblee (vidjeti točku 9.5) ne može se kompenzirati s provizijom za prodaju koju plaća kupac. Troškove obrade online plaćanja za krajnjeg korisnika pokriva ooblee u ovoj tarifi. U osnovnoj pretplati, poslovni korisnici ne mogu ponuditi ooblee Happy Hour kao događaj kupovine niti dodatnu uslugu Kupovina s prijateljima.

  • Premium pretplata – Poslovni korisnici mogu podesiti profil ooblee trgovine, objavljivati u ooblee novostima na početnoj stranici i nuditi događaje kupovine (ooblee Happy Hour) kao i dodatnu uslugu Kupovina s prijateljima. Kao dio premium pretplate, poslovni korisnici se također mogu kvalificirati za program ooblee partnerstva (vidi točku 10.). U ovoj tarifi, poslovni korisnik plaća osnovnu naknadu od 39,00 eura bruto mjesečno na određeno vrijeme od 12 mjeseci (vidjeti točku 9.3 (3) godišnja pretplata). U ovoj tarifi, poslovni korisnici su također obavezni ooblee-u platiti proviziju od prodaje od 5% od prodajne cijene plus porez na promet za svaki proizvod ili uslugu prodanu putem ooblee tržnice. Vaučeri koje je dodijelio ooblee (vidjeti točku 9.5) ne može se kompenzirati s provizijom za prodaju koju plaća kupac. Troškove obrade online plaćanja za krajnjeg korisnika pokriva ooblee u ovoj tarifi. Uz premium pretplatu, poslovni korisnici imaju neograničen pristup dodatnim uslugama ooblee platforme.

  • Premium Plus pretplata – Poslovnim korisnicima su u ovoj tarifi dostupne iste dodatne usluge kao i u premium pretplati. Međutim, pretplata Premium Plus nije vezana za rok, već je poslovni korisnik može otkazati kao mjesečnu pretplatu u bilo kom trenutku (pogledajte točku 9.3 (2) Mjesečna pretplata). U ovoj tarifi, poslovni korisnik plaća osnovnu naknadu od 99,00 eura bruto mjesečno za mjesečnu pretplatu. U ovoj tarifi, poslovni korisnici su također obavezni da ooblee-u plate proviziju od prodaje od 5% od prodajne cijene plus porez na promet za svaki proizvod ili uslugu prodanu preko ooblee tržnice. Vaučeri koje je dodijelio ooblee (vidjeti točku 9.5) ne može se prebiti s provizijom za prodaju koju plaća kupac. Troškove obrade online plaćanja za krajnjeg korisnika pokriva ooblee u ovoj tarifi. Uz pretplatu Premium Plus, poslovni korisnici imaju neograničen pristup dodatnim uslugama ooblee platforme.

2. Mjesečna pretplata počinje danom zaključenja ugovora i prestaje mjesec dana od dana zaključenja ugovora. Produžuje se za još jedan mjesec ako ga ne raskine ooblee ili poslovni korisnik sedam dana prije isteka ugovornog perioda. Pravo na izvanredni otkaz iz važnih razloga ostaje netaknuto. Važan razlog postoji posebno ako poslovni korisnik prekrši obaveze iz točke 2. i uvjete iz točke 2 (6).

3. Godišnja pretplata za osnovnu pretplatu ili premium pretplatu počinje danom zaključenja ugovora i završava se 12 mjeseci od zaključenja ugovora. Produžuje se za još godinu dana ako ga ne raskine ooblee ili poslovni korisnik sedam dana prije kraja ugovornog perioda. Uobičajeni raskid je isključen tijekom perioda fiksnog ugovora i za ooblee i za poslovnog klijenta. Pravo na izvanredni otkaz iz važnih razloga ostaje netaknuto. Važan razlog postoji posebno ako poslovni korisnik prekrši obaveze iz točke 2. i uvjete iz točke 2 (6).

  11. Uvjeti plaćanja

 

1. Naknade u točki 9.3 regulirane tarife se naplaćuju samo za poslovne korisnike. Oni se fakturiraju poslovnom korisniku na mjesečnom nivou i, u zavisnosti od izabrane tarife, mogu sadržavati prodajnu proviziju ili druge naknade, troškove ili naknade pored osnovne naknade.

2. I za godišnju i za mjesečnu pretplatu, osnovna naknada za odgovarajući mjesec mora biti plaćena unaprijed.

3. Provizija od prodaje od 5% od kupoprodajne cijene plus porez na promet za proizvode ili usluge prodane preko ooblee tržnice naplaćuje se kada poslovni korisnik primi kupovnu cijenu ili drugu naknadu od krajnjeg korisnika. Ako se osnovni ugovor poništi prije prijema kupoprodajne cijene ili naknade, ili ako ugovor nije pravno efikasan iz drugih razloga, ooblee neće dobiti nikakvu proviziju od prodaje. Ako se ugovor poništi nakon što je prodajna provizija već plaćena ooblee-u, ooblee mora vratiti proviziju od prodaje. Bilo koji zahtjev za naknadu štete od strane ooblee-a protiv poslovnog klijenta ostaje netaknut.

4. Sve neizmirene naknade, troškove i/ili plaćanja koje još nisu naplaćene bit će naplaćene na kraju važećeg obračunskog perioda (u zavisnosti od pretplate i načina plaćanja). Osim ako nije drugačije navedeno, sve naknade se obračunavaju u eurima.

5. Faktura s detaljima provizija, naknada, troškova i/ili plaćanja bit će poslana poslovnim korisnicima preko službene adrese e-pošte koja je dana prilikom registracije.

6. Poslovni korisnici moraju da osigurat ooblee-u ovlašteni, važeći način plaćanja da bi platili primjenljive naknade.

7. Porezne obaveze koje proizlaze za poslovnog klijenta iz transakcije posredovane preko ooblee platforme su isključiva odgovornost poslovnog klijenta.

  12. Vaučeri i nagrade

 

1. ooblee može koristiti mjere promocije prodaje (“Vaučeri”) kao posebnu podršku. Ovo ima za cilj potaknuti poslovne korisnike na korištenje raznih dodatnih usluga oobleea. Promocija prodaje se obično odobrava u obliku kredita. Osim ako se strane drugačije ne dogovore, odobreni kredit se mora iskoristiti u roku od dvanaest mjeseci za korištenje dodatnih usluga. Ako se kredit ne iskoristi u ovom periodu, poslovni klijent mora otplatiti kredit do ooblee dvanaest (12) mjeseci nakon prijema. Poslovni kupac je dužan oobleeu dostaviti odgovarajući dokaz. Ako se kredit ne iskoristi ili ne iskoristi na odgovarajući način u prethodno spomenutom periodu, ooblee ima pravo na povrat sredstava.

2. Alternativno, vaučer se također može izdati kao obećanje bonusa do određenog ukupnog iznosa za korištenje dodatnih usluga oobleea. Osim ako se strane ne dogovore drugačije, poslovni korisnik će fakturirati oobleeu za nagrade koje se plaćaju jednom u kalendarskom mjesecu

3. ooblee također može da promovirati korištenje ooblee platforme od strane poslovnih korisnika putem nevezanih bonus plaćanja, posebno kada uđe na tržište u gradovima koji još nisu dostupni na ooblee platformi ili kada uvodi nove kategorije proizvoda

4 Poslovni korisnici koji su rezervirali mjesečnu pretplatu mogu odobriti ooblee testnu fazu. Tijekom testne faze, ooblee nema pravo na plaćanje mjesečne osnovne naknade (up. točku 9.3 (1) br. 2 do br. 4), ali prima samo dio prodaje koju je poslovni korisnik ostvario tokom testne faze zahvaljujući krajnjim korisnicima posredovanim od ooblee preko ooblee tržnice.

5. ooblee također može posebno podržati poslovne klijente putem reklamnih mjera od strane influencera (takozvani „influencer marketing“) (up. točku 10 (4)). Promocija od strane ooblee se odvija na način da ooblee organizira kontakt s influencerima. Ukoliko je ugovor zaključen između poslovnog klijenta i influencera, on se zaključuje isključivo između poslovnog korisnika i influencera. Vrsta i sadržaj podrške koju pruža influencer isključivo se dogovaraju između poslovnog korisnika i influencera. ooblee ne postaje ugovorna strana i ne snosi odgovornost za vrstu i sadržaj usluga koje će pružati influencer.

6. ooblee je slobodan odlučiti hoće li i u kojoj mjeri biti odobreni vaučeri, uplate bonusa, testni periodi ili posredovanje influencera. Pravni zahtjev za odobravanje promocije prodaje od strane oobleea u smislu ove točke 9.5 se ne odnosi na poslovne klijente.

  13. ooblee partnerski program

 

1. ooblee može ponuditi sudjelovanje u ooblee partnerskom programu pojedinačnim poslovnim korisnicima koji imaju premium pretplatu. Kao dio partnerskog programa, ooblee želi posebno promovirati ponudu odabranih poslovnih korisnika kako bi ooblee tržište učinio posebno atraktivnim za krajnje korisnike.

2. Kao ooblee partner, poslovni korisnici dobivaju dodatne vaučere. Pored toga, ooblee također može reklamirati poslovne klijente i ponude odabranih poslovnih korisnika na ooblee platformi na drugim platformama društvenih medija tako što će uključiti influencere. U tom pogledu vrijedi točka 9.5. ooblee također može ponuditi ooblee partnerima posebnu podršku u održavanju profila trgovine.

3. Vaučeri se koriste za odabrane akcije popusta nakon konzultacija s ooblee-em. U ostalom, odredbe o vaučerima iz točke 9.5 odgovarajuće se primjenjuju.

4. ooblee partneri ovime daju oobleeu neekskluzivno pravo, ograničeno na trajanje ugovora, na korištenje brend i ponude poslovnog korisnika u svrhu provođenja mjera oglašavanja i promocije prodaje kako na platformi ooblee tako i drugdje (npr. na drugim platformama društvenih medija).

5. ooblee određuje trajanje i obujam partnerskog programa. Iz partnerskog programa ne mogu se postavljati nikakvi posebni zahtjevi za proširenje obujma usluga ooblee za poslovne korisnike.

  14. oobleee 17

 

1. Segment ooblee17 nudi svim korisnicima mogućnost da podrže projekte kroz donacije, vlastite inicijative ili događaje kupovine.

2. ooblee17 je razvijen na osnovu 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Vizija ooblee-a je da osigura platformu na kojoj svi korisnici mogu lako doprinjeti projektima koji održivo jačaju njihovu lokalnu zajednicu

3. Međutim, ako želite sami kreirati projekt ooblee17, morate biti registrirani kao poslovni korisnik. ooblee ne naplaćuje nikakve dodatne naknade za kreiranje ooblee 17 projekta.

4. Sudjelovanjem u projektu ooblee17, poslovni korisnik daje ooblee-u neekskluzivno pravo, ograničeno tijekom trajanja projekta, da promovira ove aktivnosti i učini ih prepoznatljivima. Pored toga, ooblee zadržava pravo zatražiti dodatne informacije poslovnih korisnika za sudjelovanje u projektu ooblee17.

5. Dalji detalji ooblee 17 projekta u vezi s implementacijom i uvjetima dogovaraju se posebno sa zainteresiranim korisnicima.

  15. Raskid korisničkog ugovora i brisanje korisničkog računa

 

1. Krajnji korisnici i poslovni korisnici koji nisu rezervirali nikakve dodatne usluge koje podliježu naplati mogu, osim ako nije drugačije dogovoreno, raskinuti ugovor o korištenju u bilo kojem trenutku bez poštivanja otkaznog roka ili slanjem obavijesti o raskidu putem e-pošte korisničkoj podršci support@ooblee.hr ili kontaktiranjem korisničke podrške putem gumba na ooblee platformi. Ooblee može raskinuti ugovor o korištenju s krajnjim korisnicima i poslovnim korisnicima koji nemaju dodatne usluge koje podliježu naknadi prema točki 9 u bilo koje vrijeme uz najavu od dva tjedna do kraja svakog kalendarskog mjeseca. Ovo ne utječe na pravo oobleea na vanredni raskid iz važnih razloga. Važan razlog postoji posebno ako korisnik prekrši obaveze iz točke 2. i uvjeta iz točke 2 (6).

2. Ako su poslovni korisnik i ooblee zaključili ugovor o pružanju naplativih dodatnih usluga iz točke 9, i poslovni korisnik i ooblee mogu raskinuti ovaj ugovor u skladu s odredbama točke 9.3 (2), (3).

3. Po raskidu korisničkog ugovora, sav sadržaj koji korisnik objavi bit će uklonjen, a korisnički račun i korisnički profil bit će obrisani. Raskidom ugovora između poslovnih korisnika i ooblee-a koji zahtijevaju pružanje naplativih dodatnih usluga u skladu s točkom 9., sva potraživanja oobleea dospijevaju na naplatu odmah. Poslovni korisnik nema pravo na povrat novca, osim ako je to drugačije regulirano općim uvjetima

4. Bez obzira na opcije raskida prema ovim Uvjetima korištenja, korisnici mogu izbrisati svoj korisnički račun i korisnički profil u bilo kojem trenutku tako što će kontaktirati korisničku podršku putem e-pošte ili gumba koji se nalaze na platformi ooblee. Brisanje korisničkog računa i korisničkog profila ne rezultira automatski raskidom ugovora zaključenog s ooblee. Ovo se posebno odnosi na poslovne korisnike koji imaju ugovor sa ooblee-em o pružanju dodatnih usluga koje se naplaćuju u skladu sa točkom 9.

5. Nakon brisanja korisničkog računa i korisničkog profila, korisnik više nema pristup njihovom sadržaju, bez obzira je li brisanje inicirao korisnik ili ooblee

6. Zahtjevi za nadoknadu ili odštetu od strane ooblee-a i/ili korisnika na osnovu drugih odredbi ovih Uvjeta korištenja ili na osnovu važećeg zakona ostaju netaknuti.

  16. Promjene cijena, usluga i uvjeta korištenja

1. ooblee ima pravo prilagoditi cijene promjenljivim tržišnim uvjetima, u slučaju značajnih promjena troškova nabave, promjene poreza na promet ili nabavnih cijena. ooblee će pravovremeno obavijestiti korisnike u tekstualnom obliku putem aplikacije ooblee ili e-mailom, odnosno najmanje 30 dana prije namjeravane promjene, o odgovarajućim promjenama cijena ooblee usluga i zatražiti njihovu suglasnost za izmjene. U slučaju povećanja cijena koje znatno premašuju redovno povećanje troškova života, korisnik ima pravo raskinuti ugovor. U ovim slučajevima, ooblee će ga obavijestiti o tome u obliku teksta.

2. ooblee zadržava pravo da promijeni ove Uvjete korištenja ili ooblee usluge i njihove tehničke funkcionalnosti ili vrstu integracije usluge treće strane (pogledajte točku14.) u bilo kojem trenutku ili da u potpunosti prekine odgovarajuću ooblee uslugu. ooblee će izvršiti ove promjene samo iz važnog razloga, posebno zbog novih tehničkih dostignuća, promjena u pravnoj situaciji ili drugih ekvivalentnih razloga. U slučaju takve namjeravane promjene, ooblee će pravovremeno obavijestiti korisnike, odnosno najmanje 30 dana prije namjeravane promjene, u tekstualnom obliku putem aplikacije ooblee ili putem e-pošte o odgovarajućim promjenama i zatražiti njihov pristanak na izmjene. Ako promjena tehničke funkcionalnosti ooblee usluge ili vrste integracije usluge treće strane ne dovede do promjene obima usluga koje ooblee pruža korisniku, ooblee ima pravo izvršiti ove promjene bez suglasnosti korisnika.

  17. Usluge trećih strana

 

17.1. Opće

 

  • Pojedinačne usluge koje su dostupne na platformi ooblee ne nudi ooblee, već treće lice (u daljem tekstu „usluge trećih strana“). Odgovarajući pružatelji usluga treće strane su isključivo odgovorni za pravilan rad usluga trećih strana. U tom smislu, aktivnosti oobleea su također ograničene isključivo na davanje mogućnosti trećim pružateljima usluga da ponude usluge trećih strana na ooblee platformi, eventualno u suradnji s pojedinačnim poslovnim korisnicima. ooblee stoga ne jamči da se usluge treće strane mogu koristiti bez prekida, grešaka i sigurnosnih nedostataka. Ovo ne utječe na obavezu oobleea da održava samu ooblee platformu bez prekida, grešaka ili sigurnosnih nedostataka (up. točku 6 (1)).
  • Odnos između vas i treće strane čije usluge koristite u vezi s funkcioniranjem ooblee usluge je poslovni ili korisnički odnos i ugovor isključivo između vas i tog trećeg lica. Stoga, ooblee nije u obavezi riješiti bilo kakav nesporazum, arbitražu ili spor između vas i treće strane. ooblee nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu iz vašeg odnosa s odgovarajućim trećim licem.
  • Usluge trećih lica mogu se koristiti samo na osnovu uvjeta korištenja treće strane. Ako se ne slažete sa uvjetima korištenja usluge treće strane, možda nećete moći koristiti određene usluge treće strane preko ooblee platforme.

17.2. Pružatelj platnih usluga

 

  • Poslovni korisnici koji su se već registrirali kod nezavisnih pružatelja platnih usluga na mreži za obradu svojih poslovnih transakcija van korištenja ooblee platforme također mogu koristiti integrirane opcije plaćanja koje su tamo ponuđene za obradu ugovora koje su zaključili s krajnjim kupcima posredstvom ooblee tržišta. Propis iz točke 14 (1) se primjenjuje odgovarajuće.
  • ooblee svojim poslovnim korisnicima koji rade na platformi nudi rješenje tržnice zasnovano na jedinstvenom modelu naplate koji, u skladu s ovim Uvjetima korištenja, uključuje i prikazane naknade ooblee platforme i naknade davatelja usluga trećih strana koje naplaćuju poslovni korisnici za njihovo poslovanje na ooblee platformi.

  18. Povratne informacije i komentari

 

1. Možete objavljivati svoje komentare i mišljenja putem bilo kojeg načina komunikacije koji vam je dostupan (pisani komentari, korištenje alata društvenih medija, komunikacija s korisničkom službom ili na neki drugi način). Pri tome se morate pridržavati odredbi ovih Uvjeta korištenja i ne smijete svjesno objavljivati lažne informacije ili kršiti prava drugih korisnika ili ooblee zaposlenika.

2. ooblee zadržava pravo, ali nije u obavezi, ukloniti ili izbrisati određene komentare po vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti, posebno ako krše točku 2. S tim u vezi, propisi u točki 2 (6) shodno se primjenjuju

3. ooblee cijeni vaše mišljenje kao korisnika i otvoren je za ideje i sugestije za dopunu ili poboljšanje ooblee platforme, bilo da je u pitanju specifična ooblee usluga ili usluga treće strane

4. Korisnik je obaviješten da prema hrvatskom zakonu koji je ovdje primjenjiv, puke ideje i sugestije ne mogu biti zaštićene i stoga ne postoje autorska prava na njih. ooblee stoga ima pravo promijeniti funkcionalnost ooblee usluge na osnovu ideje ili sugestije u smislu točke 15 (3) bez pribavljanja suglasnosti ili suglasnosti korisnika predlagača.

  19. Obavijest o kršenju autorskih prava

 

1. Svatko može prijaviti kršenje autorskih prava za bilo koji sadržaj na ooblee platformi. U slučaju sadržaja objavljenog na društvenoj mreži ooblee, obavijest o kršenju autorskih prava treba poslati korisničkoj podršci i mora sadržavati informacije o vlasniku autorskih prava, detaljan opis djela zaštićenog autorskim pravima i povrede autorskih prava, kao i vezu do stranice na kojoj je postavljen predmetni sadržaj. Nakon obavijesti, ooblee može ukloniti sporni sadržaj i o tome obavijestiti osobu koja je postavila sporni sadržaj.

2. U slučajevima ove točke 16 (1) rečenica 3, važe odredbe točke 2 (6) shodno navedenom pod uvjetom: Ukoliko se korisnik koji je postavio predmetni sadržaj usprotivi uklanjanju sadržaja, lice koje je prijavilo povredu autorskih prava mora dostaviti dokaz da je poduzelo pravne radnje za kažnjavanje povrede autorskih prava. Ako se ovaj dokaz ne dostavi u roku od četrnaest dana nakon slanja obavijesti o povredi autorskih prava, ooblee može dozvoliti postavljanje i dalje korištenje predmetnog sadržaja.

3. Informacije koje su poslane korisničkoj podršci od strane pojedinaca koji vjeruju da objavljivanje sadržaja na ooblee platformi krši Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Kazneni zakon, mogu se proslijediti korisniku koji je postavio predmetni sadržaj.

4. Dokaz o kršenju autorskih prava može dovesti do trajnog uklanjanja predmetnog sadržaja s ooblee platforme i suspenzije ili trajnog brisanja dotičnog korisničkog računa. S tim u vezi, propisi u točki (4) shodno se primjenjuju.

5. Namjerno prijavljivanje povreda autorskih prava koje zapravo ne postoje može rezultirati zahtjevima za naknadu štete i krivičnim gonjenjem.

  20. Zaštita privatnosti

 

U ooblee-u se poštuje privatnost korisnika, pri čemu se podrazumijevano prikuplja samo minimum osobnih podataka. ooblee obrađuje osobne podatke korisnika u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Ako se osobni podaci krajnjeg kupca obrađuju u okviru ugovornog odnosa između poslovnog kupca i krajnjeg kupca, krajnji kupac je isključivi rukovatelj u smislu člana 4. st. 7 GDPR i ooblee voditelj obrade u smislu čl.4 st. 8 GDPR. Pojedinačne obaveze su regulirane ugovorom o obradi računa koji se posebno zaključuje između krajnjeg kupca i ooblee-a u skladu s članom 28 GDPR. Da biste saznali više o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, našu politiku privatnosti možete pronaći na www.ooblee.de.

  21. Završne odredbe

 

1. Primjenjuju se relevantni propisi RH. Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima proizvoda i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

2. Ako ste trgovac i imate registrirano sjedište u Hrvatskoj u vrijeme zaključenja ugovora, isključivo mjesto jurisdikcije je registrirano sjedište ooblee, Berlin, Njemačka. Inače, važeće zakonske odredbe se primjenjuju na lokalnu i međunarodnu nadležnost.

 

Status: travanj 2023.

ooblee

Lokalna shopping zajednica

© 2023 Sva prava zadržana