OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA

 

 

Kod:

 

Verzija:

1.3

Kreirao:

 

Odobreno od strane:

 

Datum verzije:

08/22

Potpis:

 

Sadržaj

 1. O nama
 2. Neovlašćeno korišćenje
 3. Opis ooblee platforme i ooblee usluga
 4. Registracija, korisnički nalozi, zaključivanje ugovora
 5. Oblici korišćenja ooblee platforme

5.1. Krajnji korisnik

5.2. Poslovni korisnici

 1. Odgovornost
 2. Intelektualna vlasništvo i korisnički sadržaj
 3. Dostava i povraćaj

8.1. Mogućnosti isporuke i preuzimanja za poslovne korisnike

8.2. Povraćaj proizvoda

 1. Posebni uslovi za poslovne korisnike

9.1. Opšti

9.2. ooblee usluge i zaključivanje ugovora za dodatne usluge

10. Tarife i naknade

11. Uslovi plaćanja

12. Vaučeri i nagrade

13. ooblee partnerski program

14. oobleee 17

15. Raskid korisničkog ugovora i brisanje korisničkog naloga

16. Promjene cijena, usluga i uslova korišćenja

17. Usluge trećih strana

17.1. Opšte

17.2. Pružalac platnih usluga

18. Povratne informacije i komentari

19. Obavještenje o kršenju autorskih prava

20. Zaštita privatnosti

21. Završne odredbe

 

  1. O nama

 

ooblee Europe GmbH sa sjedištem u Rosenstraße 2, 10178 Berlin, Njemačka, [ e-mail adresa, br. ], upisan u trgovački registar Osnovnog suda Berlin-Šarlotenburg pod HRB 234339, zastupan po generalnom direktoru Mirku Preleviću, PDV identifikacioni br. […] (u daljem tekstu “oobleee” ili “mi“ili “naše“) nudi pod www.ooblee.de platformu za društveno tržište na njemačkom govornom području za lokalna preduzeća i klijente u okruženju koja kombinuje prednosti platforme za e-trgovinu i platforme za onlajn komunikaciju (u daljem tekstu “ooblee platforma“).

Ovi Opšti uslovi korišćenja primjenjuju se na vaše korišćenje ooblee platforme (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja’) i upravljaju vašim pravima i obavezama u vezi sa vašim pristupom i korišćenjem svih segmenata naše Platforme i srodnih usluga, od kojih neke pružaju treće strane (zajedno, „ooblee usluge“). Ooblee usluge obuhvataju pružanje društvene mreže preko koje korisnici mogu međusobno da komuniciraju (u daljem tekstu “ooblee mreža“) i omogućavanje transakcija između poslovnih klijenata i krajnjih korisnika, uključujući olakšavanje aktivnosti za pokretanje takvih transakcija (u daljem tekstu “ooblee tržnica“).

Ooblee platforma je posrednička i komunikaciona platforma. Kao rezultat toga, ooblee ne postaje ugovorni partner u ugovorima o kupovini, radu ili uslugama zaključenim između poslovnih korisnika i krajnjih korisnika preko ooblee platforme i takođe nije uključen u odgovarajuću obradu ugovora, odnosno ne u obradu plaćanja, isporuka, povraćaj ili ostvarivanje prava, koja proizilaze isključivo iz ugovornog odnosa između odgovarajućeg poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika, niti je uključen ili na drugi način odgovoran za ovo.

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra nevažećom, to neće poništiti preostale odredbe ovih Uslova korišćenja i ostaće na punoj snazi.

Aktuelnu verziju Opštih uslova korišćenja možete pročitati u bilo kom trenutku na adresi www.ooblee.de. Tamo ćete takođe pronaći obrazac za kontakt ako imate bilo kakvih pitanja o ooblee uslovima korišćenja.

  2. Neovlašćeno korišćenje

 

1. Ooblee platforma se ne smije koristiti za nezakonite ili neovlašćene aktivnosti, posebno za aktivnosti koje krše ove Uslove korišćenja ili važeći zakon.

2. Korisnicima se posebno zabranjuju sve aktivnosti, a posebno postavljanje, objavljivanje, prikazivanje, prenos datoteka ili podataka i drugi oblici objavljivanja informacija, koje(i) su povezane sa kršenjem imovinskih prava i autorskih prava trećih lica, sajber kriminalom, onlajn zloupotreba ili (ii) druge nezakonite aktivnosti ili koje mogu ugroziti funkcionalnost ooblee servisa ili cele ooblee platforme ili (iii) koje mogu prouzrokovati štetu nepravilnim korišćenjem informacija na ooblee platformi (npr. distribucija virusa, malvera ili drugi zlonamjerni softver, slanje neželjenih poruka, sprovođenje DDoS napada, hostovanje phishing sajtova).

3. Zabranjeno je korišćenje govora mržnje, terorizam, pornografija, rasizam ili bilo koji drugi oblik diskriminacije, eksploatacije djece, mržnje bilo koje vrste, nasilja, samopovređivanja, uvreda bilo koje vrste, prijetnji, kleveta, zadiranja u privatnost i uznemiravanja svakog ko ooblee platformu koristi ili pruža, distribuira ili podržava usluge ili tehničku podršku.

4. Nije dozvoljeno objavljivati ili učitavati lične podatke bez saglasnosti subjekata podataka i/ili bez pravnog osnova. Isto važi i za povjerljive informacije, osjetljive medicinske podatke i osjetljive privatne ili poslovne podatke za koje ne postoji zakonska osnova i/ili za koje ne postoji izričita saglasnost korisnika.

5. ooblee ne koristi nikakav mehanizam za automatsku provjeru sadržaja koji objavljujete kao korisnik usluge ooblee ili usluge treće strane koja se nudi na ooblee platformi. ooblee ima pravo da pregleda sadržaj koji korisnici objavljuju ili postavljaju putem usluge ooblee. Sve zakonske obaveze revizije ooblee ostaju netaknute. Ako ooblee utvrdi da sadržaj korisničkog naloga krši zakonske odredbe i/ili ove Uslove korišćenja, posebno ovaj br. 2, ooblee može blokirati ili obrisati ovaj sadržaj u bilo kom trenutku i bez prethodnog obavještenja i, ako je potrebno, preduzeti pravne radnje da kazni prekršaje.

6. Ako ooblee otkrije kršenje od strane korisnika jedne od odredbi ovog br. 2 ili ako postoje stvarne indicije druge zloupotrebe ooblee platforme (npr. lažne aktivnosti u vezi sa ooblee uslugom), ooblee može privremeno blokirati ooblee usluge koje su dostupne korisniku. Prije takvog blokiranja, ooblee će odmah obavijestiti pogođenog korisnika o namjeravanom blokiranju, razlogu za to i dati mu mogućnost da se izjasni u roku od četiri nedjelje od obavještenja. Nakon što dobije izjavu, ooblee će ponovo ispitati činjenice i ponovo odlučiti o namjeravanoj blokadi. Ako ooblee tokom donošenja nove odluke utvrdi da nema povrede u smislu rečenice 1, ooblee će se uzdržati od blokiranja. Ako je kršenje potvrđeno kao dio obnovljene odluke nakon uzimanja u obzir izjave dotičnog korisnika ili dotični korisnik ne podnese izjavu u roku koji je odredio ooblee, ooblee ima pravo da raskine korisnički ugovor iz razloga i da izbriše ili trajno blokira korisnički nalog dotičnog korisnika.

  3. Opis ooblee platforme i ooblee usluga

 

1. ooblee je platforma društvenog tržišta koja kombinuje funkcije društvene mreže sa funkcijama platforme za e-trgovinu.

2. ooblee platformu karakterišu sledeće osobine:

3. Društvena mreža (u daljem tekstu “ooblee mreža„) koje je fokusirana na lokalnu zajednicu čiji su članovi registrovani korisnici;

4. Tržnica (u daljem tekstu “ooblee tržnica)“) koju korisnici koriste za svoje komercijalne ponude za predstavljanje kataloga proizvoda, uključujući nove ili snižene proizvode ili usluge.

5. Možete koristiti ooblee platformu i ooblee usluge kao krajnji korisnik ili kao poslovni korisnik. Krajnji korisnik, su oni korisnici koji koriste ooblee mrežu i ooblee tržnicu u privatne svrhe, odnosno koji nabavljaju i koriste proizvode i usluge ponuđene na ooblee tržištu u nekomercijalne ili neprofesionalne svrhe (u daljem tekstu “krajnji korisnik“). Poslovni korisnici su korisnici koji koriste ooblee mrežu i ooblee tržnicu da prodaju i nude svoje proizvode i usluge u okviru svog komercijalnog ili slobodnog posla (u daljem tekstu “poslovni korisnici“). U smislu ovih Uslova korišćenja, krajnji korisnici i poslovni korisnici se u ovim Uslovima korišćenja zajednički nazivaju „korisnik“.

6. Korisnik može izabrati kako želi i treba da koristi platformu i ooblee usluge. Korisnik se može registrovati samo da koristi ooblee mrežu i komunicira sa drugim članovima ooblee mreže na način koji je uobičajen za korišćenje društvene mreže (npr. objavljivanje, dijeljenje, praćenje prijatelja, slanje poruka), posebno u skladu sa odredbama u tački 2. Poslovni korisnici takođe mogu da dijele svoje doprinose i/ili proizvode prikazane na ooblee tržnici na ooblee mreži i na društvenoj mreži treće strane. U poslednjem slučaju, međutim, primjenjuju se i uslovi korišćenja i zaštite podataka treće strane.

7. Cilj ooblee platforme je da posreduje između korisnika koji žive i rade u neposrednoj blizini. ooblee podstiče korisnike ooblee mreže da lako komuniciraju jedni sa drugima i da koriste robu i usluge koje nude poslovni korisnici na ooblee tržnici.

8. Poslovni korisnici se podstiču da kreiraju profil ooblee prodavnice preko kojeg mogu da ponude svoje proizvode i usluge na ooblee tržnici i promovišu ih u lokalnoj zajednici.

9. Kao tržnica, ooblee se ograničava na posredovanje u ugovornom odnosu između krajnjih korisnika i poslovnih korisnika. Ugovor o kupovini robe ili korišćenju usluge stoga se zaključuje isključivo između dotičnog poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika. Prema tome, nikakva potraživanja iz takvog ugovora o kupovini ili uslugama ne mogu se potraživati od ooblee-a.

  4. Registracija, korisnički nalog, zaključivanje ugovora

1. Da biste mogli da koristite ooblee platformu i ooblee usluge, morate se registrovati i kao poslovni korisnik i kao krajnji korisnik i kreirati korisnički nalog sa sledećim minimalnim informacijama: korisničko ime, ime, prezime, poštanska adresa i adresa E-pošte.

2. Korisnik je saglasan da je e-mail adresa koju je naveo prilikom registracije svog naloga primarno sredstvo komunikacije sa ooblee-om. Poslovni korisnici takođe moraju dati svoj broj telefona.ooblee zadržava pravo da odbije korisničko ime.

3. Preduslov za registraciju je da je korisnik punoljetno fizičko ili pravno lice ili ortačko društvo. Fizičkim licima koja nisu napunila 18 godina i stoga su maloljetna nije dozvoljeno da se registruju i koriste ooblee platformu.

4. Korisnik je dužan da podatke potrebne za registraciju dostavi istinito i potpuno. Ukoliko se podaci promijene nakon registracije, korisnik je dužan da sam ažurira podatke. Svaki korisnik može samo jednom da kreira korisnički nalog. Korisnički nalog nije prenosiv.

5. Podnošenjem obrasca za registraciju korisnik daje ponudu za zaključenje ugovora o korišćenju sa ooblee-om. Prije podnošenja obrasca, korisnik ima mogućnost u bilo kom trenutku da otkaže proces registracije zatvaranjem prozora pretraživača ili aplikacije ili da ispravi svoje podatke. Odmah nakon slanja obrasca za registraciju, korisnik dobija potvrdu o prijemu od ooblee, što ne predstavlja prihvatanje ugovorne ponude. Ugovor o korišćenju ooblee platforme između korisnika i ooblee se zaključuje čim korisnik dobije drugu e-poštu od ooblee sa personalizovanom vezom. Nakon zaključenja ugovora, korisnik mora završiti proces registracije. Da bi to uradio, mora da pozove vezu koja se nalazi u drugoj e-poruci i potvrdi svoju adresu e-pošte. Ne postoji pravo zaključivanja ugovora o korišćenju.

6. Uslovi korišćenja koji se odnose na korisnički ugovor biće poslati korisniku prije završetka registracionog obrasca kao i u drugoj e-poruci uz prihvatanje ponude ugovora. Korisnički ugovor ne čuva ooblee.

7. Uspješnom registracijom za korisnika se kreira korisnički nalog kome može da pristupi uz pomoć svoje e-mail adrese i lozinke odabrane prilikom registracije. Korisnik može da promijeni lozinku u bilo kom trenutku preko korisničke oblasti zaštićene lozinkom. Korisnik je dužan da svoje pristupne podatke čuva u tajnosti i zaštićenim od pristupa trećih lica. Ako korisnik otkrije da treća strana neovlašćeno koristi njegove pristupne podatke, mora odmah obavijestiti ooblee o tome i odmah promijeniti lozinku.

8. ooblee ne naplaćuje nikakve naknade od krajnjih korisnika. Pristup ooblee platformi i kreiranje i korišćenje korisničkog naloga je besplatan za krajnje korisnike. Poslovni korisnici takođe mogu besplatno da kreiraju korisnički nalog i predstave svoj katalog proizvoda (u daljem tekstu „profil prodavnice“). Više detalja o profilu prodavnice nalazi se u tački 9.1. Poslovni korisnici takođe mogu dodati plaćene usluge u svoj korisnički ugovor. Više detalja o uslugama i naknadama ooblee za poslovne korisnike nalazi se u tački 

  5. Oblici korišćenja ooblee platforme

 

Postoji nekoliko načina za korišćenje ooblee platforme. Odgovarajuća vrsta korišćenja povezana je sa različitim pravima i obavezama. Za svaki vid korišćenja, registracija i kreiranje korisničkog naloga prema tački 4, kao i poštovanje odredbi tačke 2 i propisani kodeks ponašanja.

5.1 Krajnji korisnik

 

1. Nakon postavljanja korisničkog naloga (vidi tačku 4) krajnji korisnici mogu koristiti ooblee mrežu za komunikaciju sa drugim korisnicima. Ooblee mreža se takođe može koristiti preko mobilne aplikacije ooblee Android ili iOS.

Da bi bolje iskoristili ooblee mrežu, krajnji korisnici mogu kreirati korisnički profil preko kojeg objavljuju i dijele sadržaj, prate profile drugih korisnika i dozvoljavaju drugim korisnicima da prate vaš profil.

2. Nakon podešavanja korisničkog naloga, krajnji korisnici takođe mogu da koriste ooblee tržnicu za kupovinu proizvoda i usluga od poslovnih korisnika.

5.2.  Poslovni korisnici

 

1. Poslovni korisnici mogu biti samo preduzetnici u smislu § 14 BGB. Poslovni korisnik je svako ko, kao preduzetnik u smislu § 14 BGB, ima profil prodavnice prema tački 4 i pod uslovima iz tačke 9 na ooblee platformi da ponudi proizvode ili usluge na ooblee tržnici.

2. Za bolju prezentaciju i reklamiranje svojih proizvoda i usluga na ooblee tržnici, poslovni korisnici mogu ponuditi dodatne usluge iz tačke 9.

3. Poslovni korisnici takođe mogu da koriste ooblee mrežu za komunikaciju sa krajnjim kupcima. Profil prodavnice poslovnog kupca takođe djeluje kao korisnički profil za ooblee mrežu.

.

  6. Odgovornost

 

1. ooblee nastoji da stvori personalizovanu, sigurnu i naprednu uslugu koja koristi standardne tržišne tehnologije kako bi proširila svoju dostupnost. Međutim, ooblee ne garantuje da će ooblee platforma i usluge koje se nude na platformi biti bez prekida, grešaka i drugih tehničkih grešaka i bezbjednosnih nedostataka (u daljem tekstu “smetnje“). ooblee će eliminisati identifikovani poremećaj u razumnom vremenskom periodu nakon što postane svjestan smetnji.

2. Poslovni korisnici su dužni da svoj katalog proizvoda i usluga učine što preciznijim i da pruže sve relevantne informacije o proizvodima i uslugama. Što se tiče ugovornog odnosa između poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika, ooblee ima samo posredničku ulogu i stoga ne preuzima nikakvu garanciju ili odgovornost za ispravnost, potpunost, pouzdanost, aktuelnost ili tačnost proizvoda i usluga koje prodaju i pružaju poslovni korisnici preko ooblee tržnice, opisa proizvoda ili drugi sadržaj i informacije koje poslovni korisnik postavlja na ooblee platformi u vezi sa svojim ponudama usluga.

3. ooblee snosi odgovornost u slučaju kršenja bitnih ugovornih obaveza, odnosno onih obaveza čije ispunjenje omogućava pravilno izvršenje ugovora i na čije poštovanje se korisnik može redovno osloniti, za umišljaj i svaki vid nemara, u slučaju prostog nemara, međutim, ograničen na tipičnu predvidljivu štetu u vrijeme zaključenja ugovora. U suprotnom, ooblee je odgovoran samo za štetu uzrokovanu namjerom ili grubim nemarom. Ograničenje odgovornosti prema ovom stavu ne odnosi se na štetu nastalu usljed povrede života, tijela ili zdravlja. U ostalom, zakonska odgovornost ostaje netaknuta, posebno u slučaju lažnog prikrivanja kvara, iz pretpostavljene garancije i u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode.

4. ooblee nije odgovoran za štetu koja se zasniva isključivo na ponašanju korisnika u odnosu na njegov ili nalog drugog korisnika. Korisnici ooblee platforme odgovorni su za sve svoje aktivnosti i svaku nastalu štetu, kao i za sadržaj zaštićen autorskim pravima kao što su fotografije, tekstovi, unosi u korisnička polja u aplikaciji, date informacije, kao i podaci i elektronski dokumenti na ili u vezi sa korisničkim nalogom otpremljenim, generisanim, prikupljenim, uskladištenim, distribuiranim, prenošenim ili prikazanim (vidjeti tačku 7 i tačku 2). ooblee nije odgovoran za sadržaj i druge informacije koje korisnici objavljuju na ooblee platformi. ooblee ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost izjava i informacija sadržanih u sadržaju.

5. Odgovornost za gubitak podataka za koji je odgovoran ooblee ograničena je na troškove vraćanja podataka koji bi bili izgubljeni čak i da su podaci redovno pravili rezervne kopije i na način koji je primjeren riziku.

6. U mjeri u kojoj je odgovornost ooblee-a isključena ili ograničena, ovo važi i za ličnu odgovornost njegovih zakonskih zastupnika, izvršnih radnika i drugih pomoćnih agenata.

7. Korisnik oslobađa ooblee kao i kompanije povezane sa ooblee-om, pravne zastupnike, rukovodioce i druge posredničke agente od svih potraživanja drugih korisnika ili trećih lica zbog kršenja njihovih prava zbog sadržaja koji korisnik postavlja, reklama na ooblee-u platformu ili njeno drugo korišćenje ooblee platforme i ooblee tržnice kršeći ove Uslove korišćenja ili zakon. Što se tiče troškova odbrane, obeštećenje je ograničeno na troškove advokata i sudova. U slučaju reklamacije trećeg lica, korisnik je dužan da ooblee odmah dostavi sve informacije potrebne za ispitivanje tužbi i odbranu od njih, istinito i potpuno na zahtjev. Svaka odgovornost korisnika koja prevazilazi ovu tačku ostaje netaknuta.

  7. Intelektualna svojina i korisnički sadržaj

1. Korisnik zadržava vlasništvo nad svim sadržajem koji posjeduje i objavljuje na ooblee mreži, ooblee glavnom fidu ili bilo kom drugom dijelu ooblee platforme ili u vezi sa ooblee uslugama. Objavljivanjem sadržaja na ooblee platformi, korisnik se slaže da je ovaj sadržaj potencijalno dostupan svim korisnicima interneta. a korisnik daje ooblee-u neekskluzivno, vremenski i prostorno neograničeno pravo da prenosi ovaj sadržaj širom svijeta, da ga prikazuje ili koristi u okviru ispunjenja svrhe ugovora.

2. Možete da izbrišete postavljeni materijal tako što ćete ga ukloniti sa svog profila ili sa platforme ili izbrisati svoj ooblee nalog. Više informacija možete pronaći u našoj politici privatnosti na www.ooblee.de.

3. Odgovornost korisnika je da obezbijedi da je objavljeni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i važećim zakonima. Imajte na umu da ne možete objavljivati privatne ili povjerljive informacije druge osobe bez njihove prethodne saglasnosti, niti preduzimati bilo kakve radnje koje bi prekršile prava druge osobe, uključujući prava intelektualne svojine. U slučaju kršenja ovih uslova korišćenja, posebno tačke 2, objavljen sadržaj korisnika može tačka 2 (6) se može blokirati ili izbrisati u skladu sa tim.

4. Korisnicima je zabranjeno da kopiraju, modifikuju, povlače, distribuiraju, umnožavaju, prodaju ili na drugi način koriste ooblee platformu i ooblee usluge u cjelini ili njene komponente bez ovlašćenja. Takođe se slažete da nećete ometati ili pokušavati da ometate ooblee platformu i ooblee usluge na bilo koji način, npr. širenjem softverskog virusa ili drugog računarskog koda.

5. Pored toga, svi logotipi, grafike, zaglavlja veb lokacija i skripte koje se koriste, sadržane ili dostupne putem ooblee usluge, su zaštitni znakovi ooblee-a u svim zemljama u kojima ooblee posluje. Imajte na umu da žigovi kompanije ooblee ne mogu da se koriste u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koji nisu ooblee, ili na bilo koji način koji bi mogao da izazove zabunu među ooblee kupcima, ili koji omalovažava ili diskredituje ooblee .

6. Ako ste poslovni klijent, ovim dajete ooblee-u neekskluzivno pravo, ograničeno na trajanje ugovora, da koristi naziv vaše kompanije, zaštitni znak i logotip za promovisanje ooblee platforme i proizvoda i usluga koje nudite i reklamirate na ooblee tržnici.

  8. Dostava i vraćanje

 

Ooblee ne isporučuje proizvode koje je krajnji korisnik kupio od poslovnog korisnika. ooblee stoga ne snosi nikakvu pravnu ili komercijalnu odgovornost za isporuku i/ili vraćanje proizvoda poslovnog korisnika. ooblee može preuzeti ulogu posrednika između poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika u vezi sa bilo kakvim neriješenim aktivnostima ili uslugama ili nesporazumima u vezi sa isporukom i vraćanjem proizvoda poslovnog korisnika ako se sporovi koje su krajnji korisnici prethodno pokrenuli poslovnom korisniku ne riješe sporazumno.

8.1  Mogućnosti isporuke i preuzimanja za poslovne korisnike

 

1. Poslovni korisnici mogu ponuditi krajnjim kupcima mogućnost postavljanja više načina isporuke ili preuzimanja

2. Onlajn plaćanje i lično preuzimanje,

3. Onlajn plaćanje i dostava.

4. Prilikom registracije profila prodavnice, poslovni korisnici se mole da izaberu jedan od modela isporuke koji najviše odgovara njima i njihovoj kompaniji. Poslovni korisnici mogu da promijene ili dodaju modele isporuke u bilo kom trenutku preko svog panela za upravljanje ooblee nalogom.

5. Modaliteti isporuke i preuzimanja prema stavovima (1) i (2) u potpunosti upravljaju i organizuju poslovni korisnik. ooblee ne preduzima nikakve mjere u vezi sa tim i stoga nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja, gubitke ili drugu štetu.

8.2  Vraćanje proizvoda

 

1. Vraćanje proizvoda, posebno u slučaju nedostataka ili drugih reklamacija, vrši se i obrađuje isključivo u odnosu poslovnog korisnika i krajnjeg korisnika. ooblee ne preuzima nikakve aktivnosti u tom pogledu i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Garantna prava krajnjih korisnika u vezi sa ugovorima koje zaključuju sa poslovnim korisnicima zasnivaju se na ugovorima između krajnjeg korisnika i poslovnog korisnika, pri čemu ooblee nije ugovorna strana.

3. Bez obzira na stavove (1) i (2), ooblee može djelovati kao posrednik ako se spor između krajnjeg korisnika i poslovnog korisnika riješi putem aplikacije ooblee i ne riješi uspješno između strana. U ovom slučaju, krajnji korisnik može kontaktirati našu korisničku podršku.

  9.  Posebni uslovi za poslovne korisnike

 

9.1 Opšti

1. Ako se poslovni korisnik prema tački 4 uspješno registrovao i kreirao korisnički nalog, ima mogućnost da svoj katalog proizvoda i usluga besplatno predstavi u vidu reklama preko ooblee tržnice. Poslovni korisnik takođe ima mogućnost da tački 9.2. navedene dodatne usluge koje se plaćaju pod tačkom 9.2 do 9.5 da izabere i rezerviše.

2. Poslovni korisnik se mora pridržavati posebnih zakonskih propisa prilikom predstavljanja svojih proizvoda i usluga na ooblee tržnici. Konkretno, dužan je da ispuni obaveze pravnog informisanja prema krajnjem kupcu i, posebno, da obezbijedi potpunu identifikaciju provajdera koja ispunjava zakonske uslove.

3. Poslovni korisnik je dužan da istinito opiše svaki oglas i odnosnu ponudu proizvoda/usluga i da navede sva zakonom propisana svojstva. Poslovnom korisniku je zabranjeno da postavlja oglase i drugi sadržaj koji (i) krši propise o autorskim pravima, žigovima i konkurenciji ili zakonske odredbe o zaštiti maloljetnika, ili (ii) sadrži lažne informacije ili je na drugi način obmanjujući, ili (iii) koji krše zabrane sadržane u ovim uslovima korišćenja (posebno u tački 2). Poslovni korisnici su isključivo odgovorni za bilo koji sadržaj koji objavljuju na svom sajtu, za svoju poslovnu praksu, svoju komunikaciju i ponašanje prema svojim korisnicima, kao i za bilo koju drugu aktivnost koju su preduzeli na platformi.

4. Poslovni korisnici su u obavezi da navedu gdje tačno posluju prilikom postavljanja profila prodavnice. Pored toga, poslovni korisnici su u obavezi da odmah ažuriraju svoje podatke o lokaciji u svom profilu prodavnice, posebno ako promjena lokacije rezultira promjenom odgovornosti.

5. ooblee ne pruža poslovnim korisnicima nikakvu zaštitu od konkurencije, tj. ooblee zadržava pravo da ponudi i pruži ooblee usluge i ooblee platformu vašim konkurentima kao poslovnim korisnicima.

9.2  ooblee usluge i zaključivanje ugovora za dodatne usluge

 

Ooblee platforma nudi poslovnim korisnicima različite posebne funkcije koje služe da podstaknu krajnje kupce da kupuju.

Usluge koje nudi ooblee za poslovne korisnike uključuju:

  1. ooblee shop profil – Poslovni korisnici mogu da predstave svoj katalog proizvoda i druge informacije o svom korisničkom nalogu u profilu prodavnice.
  1. ooblee News Feed – Proizvodi i usluge koje nude poslovni korisnici prikazani su na glavnoj stranici ooblee platforme. Ooblee News Feed je podijeljen u kategorije kako bi se grupe proizvoda razlikovale jedna od druge. Glavna kategorija ooblee News Feed-a je „City Shopping kategorija“. U kategoriji „City Shopping“ poslovni korisnici mogu da reklamiraju svoj asortiman novih proizvoda ili usluga po sniženim cijenama putem pojedinačnih objava.
  1. ooblee Happy Hour – Poslovni korisnici mogu da ponude proizvode ili usluge po znatno sniženoj cijeni na određeno vrijeme. Ooblee Happy Hour je takozvani događaj kupovine.
  1. Kupovina sa prijateljima – Poslovni korisnici mogu da prodaju određeni broj proizvoda ili usluga koje odrede grupi krajnjih korisnika, pri čemu prvi krajnji korisnik koji odgovori na ponudu dobija zadatak da sastavi grupu (u daljem tekstu „Grupna kupovina“). Grupna kupovina trebalo bi da bude posebno atraktivna za krajnje korisnike koji učestvuju zahvaljujući sniženim cijenama.
  1. Oglašavanje – Poslovni korisnici mogu da postavljaju oglase kao banere u ooblee News Feed.
  1. ooblee partnerski program – ooblee poziva određene poslovne klijente u partnerski program koji nudi razne prednosti.

Ugovor između poslovnog korisnika i ooblee-a za dodatne usluge koje nudi ooblee u 10.2 (2) br. 2 do br. 6 se zaključuje na sledeći način:

  1. Poslovni korisnici mogu da izaberu dodatne usluge koje žele klikom na dodatne usluge ooblee-a koje su im vidljive na ooblee platformi ili u profilu njihove prodavnice. Podnošenjem odgovarajućeg obrasca za dodatnu uslugu koju je izabrao, korisnik daje obavezujuću ponudu ooblee-u da zaključi ugovor o pružanju željene dodatne usluge od ooblee-a. Proces se može otkazati u bilo kom trenutku prije nego što se obrazac pošalje zatvaranjem prozora pregledača ili aplikacije. Prije podnošenja obrasca, poslovni korisnik takođe ima mogućnost da provjeri svoju ponudu i ispravi svoje podatke.

  2. ooblee može prihvatiti ponudu za pružanje dodatnih usluga putem posebne izjave u tekstualnom obliku poslovnom korisniku ili aktiviranjem željenih dodatnih usluga. Prihvatanjem ponude od strane ooblee-a zaključuje se ugovor za dodatnu uslugu koju želi krajnji kupac. Uslovi korišćenja koji se primjenjuju na rezervisane dodatne usluge dostupni su poslovnim korisnicima na ooblee platformi na adresi ooblee.de. Ugovor za dodatne usluge ne čuva ooblee.

  3. Dalji detalji o implementaciji i uslovima dodatnih usluga ooblee-a se posebno dogovaraju između ooblee-a i poslovnog korisnika.

  4. ooblee ima pravo da pruža dodatne usluge iz tehničkih ili drugih razloga kao što su ograničenja kapaciteta, bezbjednost i integritet servera, poboljšanje ooblee platforme, radovi na održavanju, privremeno u cjelini ili djelimično sa ograničenjima. Propis iz tačke 6 (1) o odgovornosti u slučaju smetnji shodno se primjenjuje na pružanje dodatnih usluga. Ovo može biti slučaj posebno tokom izgradnje ooblee platforme.

  10. Tarife i naknade

 

1. U kojoj mjeri poslovni korisnici mogu da koriste dodatne usluge iz tačke 9.2 zavisi od individualno odabranog modela cijena (tzv. „tarifa“). Poslovni korisnici mogu koristiti ooblee platformu bez osnovne naknade ili na osnovu pretplate:

 

  • Korišćenje bez osnovne naknade – Poslovni korisnici mogu postaviti profil ooblee prodavnice i predstaviti svoj asortiman proizvoda i usluga u ooblee News Feed-u, sa izuzetkom kategorije City Shopping, koja je rezervisana za pretplatnike. Ukoliko se poslovni korisnici opredijele za ovu tarifu, mogu besplatno da koriste ooblee platformu u obimu koji je propisan u rečenici 1, odnosno ne plaćaju osnovnu naknadu ako proizvode ili usluge nude preko ooblee tržnice. Poslovni korisnici su u obavezi da plate proviziju od prodaje od 5% od prodajne cijene plus porez na promet ooblee-u za svaki proizvod ili uslugu prodatu preko ooblee platforme. Vaučeri koje je dodijelio ooblee (vidjeti tačku 9.5) ne može se prebiti sa provizijom za prodaju koju plaća korisnik. Štaviše, poslovni korisnik mora snositi odgovarajuće troškove za obradu plaćanja na mreži, koja se ionako ne obrađuje preko ooblee-a, već preko provajdera treće strane (pogledajte tačku 14). Poslovni korisnici ne mogu ponuditi događaje kupovine (ooblee Happy Hour) ili dodatnu uslugu Kupovina sa prijateljima u ovoj tarifi.

  • Osnovna pretplata – Poslovni korisnici mogu da podese profil prodavnice i postave ga u ooblee News Feed , uključujući kategoriju City Shopping. U ovoj tarifi, poslovni korisnici plaćaju osnovnu naknadu od 49,00 eura bruto mjesečno za mjesečnu pretplatu (vidjeti tačku 9.3 (2)). U ovoj tarifi, poslovni korisnici su takođe obavezni da ooblee-u plate proviziju od prodaje od 5% od prodajne cijene plus porez na promet za svaki proizvod ili uslugu prodatu preko ooblee platforme. Vaučeri koje je dodijelio ooblee (vidjeti tačku 9.5) ne može se prebiti sa provizijom za prodaju koju plaća kupac. Troškove obrade onlajn plaćanja za krajnjeg korisnika pokriva ooblee u ovoj tarifi. U osnovnoj pretplati, poslovni korisnici ne mogu ponuditi ooblee Happy Hour kao događaj kupovine niti dodatnu uslugu Kupovina sa prijateljima.

  • Premium pretplata – Poslovni korisnici mogu da podese profil ooblee prodavnice, objavljuju u ooblee vijestima i nude događaje kupovine (ooblee Happy Hour) kao i dodatnu uslugu Kupovina sa prijateljima. Kao dio premijum pretplate, poslovni korisnici se takođe mogu kvalifikovati za program ooblee partnerstva (vidi tačku 10.). U ovoj tarifi, poslovni korisnik plaća osnovnu naknadu od 39,00 eura bruto mjesečno na određeno vrijeme od 12 mjeseci (videti tačku 9.3 (3) godišnja pretplata). U ovoj tarifi, poslovni korisnici su takođe obavezni da ooblee-u plate proviziju od prodaje od 5% od prodajne cijene plus porez na promet za svaki proizvod ili uslugu prodatu preko ooblee marketa. Vaučeri koje je dodijelio ooblee (vidjeti tačku 9.5) ne može se prebiti sa provizijom za prodaju koju plaća kupac. Troškove obrade onlajn plaćanja za krajnjeg korisnika pokriva ooblee u ovoj tarifi. Uz premium pretplatu, poslovni korisnici imaju neograničen pristup dodatnim uslugama ooblee platforme.

  • Premium Plus pretplata – Poslovnim korisnicima su u ovoj tarifi dostupne iste dodatne usluge kao i u premijum pretplati. Međutim, pretplata Premium Plus nije vezana za rok, već je poslovni korisnik može otkazati kao mjesečnu pretplatu u bilo kom trenutku (pogledajte tačku 9.3 (2) Mjesečna pretplata). U ovoj tarifi, poslovni korisnik plaća osnovnu naknadu od 99,00 eura bruto mjesečno za mjesečnu pretplatu. U ovoj tarifi, poslovni korisnici su takođe obavezni da ooblee-u plate proviziju od prodaje od 5% od prodajne cijene plus porez na promet za svaki proizvod ili uslugu prodatu preko ooblee marketa. Vaučeri koje je dodijelio ooblee (vidjeti tačku 9.5) ne može se prebiti sa provizijom za prodaju koju plaća kupac. Troškove obrade onlajn plaćanja za krajnjeg korisnika pokriva ooblee u ovoj tarifi. Uz pretplatu Premium Plus, poslovni korisnici imaju neograničen pristup dodatnim uslugama ooblee platforme.

2. Mjesečna pretplata počinje danom zaključenja ugovora i prestaje mjesec dana od dana zaključenja ugovora. Produžuje se za još jedan mjesec ako ga ne raskine ooblee ili poslovni korisnik sedam dana prije isteka ugovornog perioda. Pravo na vanredni otkaz iz važnih razloga ostaje netaknuto. Važan razlog postoji posebno ako poslovni korisnik prekrši obaveze iz tačke 2. i uslove iz tačke 2 (6).

3. Godišnja pretplata za osnovnu pretplatu ili premium pretplatu počinje danom zaključenja ugovora i završava se 12 mjeseci od zaključenja ugovora. Produžuje se za još godinu dana ako ga ne raskine ooblee ili poslovni korisnik sedam dana prije kraja ugovornog perioda. Uobičajeni raskid je isključen tokom perioda fiksnog ugovora i za ooblee i za poslovnog klijenta. Pravo na vanredni otkaz iz važnih razloga ostaje netaknuto. Važan razlog postoji posebno ako poslovni korisnik prekrši obaveze iz tačke 2. i uslove iz tačke 2 (6).

  11. Uslovi plaćanja

 

1. Naknade u tački 9.3 regulisane tarife se naplaćuju samo za poslovne korisnike. Oni se fakturišu poslovnom korisniku na mjesečnom nivou i, u zavisnosti od izabrane tarife, mogu sadržati prodajnu proviziju ili druge naknade, troškove ili naknade pored osnovne naknade.

2. I za godišnju i za mjesečnu pretplatu, osnovna naknada za odgovarajući mjesec mora biti plaćena unaprijed.

3. Provizija od prodaje od 5% od kupoprodajne cijene plus porez na promet za proizvode ili usluge prodate preko ooblee marketa naplaćuje se kada poslovni korisnik primi kupovnu cijenu ili drugu naknadu od krajnjeg korisnika. Ako se osnovni ugovor poništi prije prijema kupoprodajne cijene ili naknade, ili ako ugovor nije pravno efikasan iz drugih razloga, ooblee neće dobiti nikakvu proviziju od prodaje. Ako se ugovor poništi nakon što je prodajna provizija već plaćena ooblee-u, ooblee mora da vrati proviziju od prodaje. Bilo koji zahtjev za naknadu štete od strane ooblee-a protiv poslovnog klijenta ostaje netaknut.

4. Sve neizmirene naknade, trokove i/ili plaćanja koje još nisu naplaćene biće naplaćene na kraju važećeg obračunskog perioda (u zavisnosti od pretplate i načina plaćanja). Osim ako nije drugačije navedeno, sve naknade se obračunavaju u eurima.

5. Faktura sa detaljima provizija, naknada, troškova i/ili plaćanja biće poslata poslovnim korisnicima preko zvanične adrese e-pošte koja je data prilikom registracije.

6. Poslovni korisnici moraju da obezbijede ooblee-u ovlašćeni, važeći način plaćanja da bi platili primjenljive naknade.

7. Poreske obaveze koje proističu za poslovnog klijenta iz transakcije posredovane preko ooblee platforme su isključiva odgovornost poslovnog klijenta.

  12. Vaučeri i nagrade

 

1. ooblee može da koristi mjere promocije prodaje (“Vaučeri“) kao posebnu podršku. Ovo ima za cilj da podstakne poslovne korisnike da koriste razne dodatne usluge ooblee-a. Promocija prodaje se obično odobrava u obliku kredita. Osim ako se strane drugačije ne dogovore, odobreni kredit se mora iskoristiti u roku od dvanaest mjeseci za korišćenje dodatnih usluga. Ako se kredit ne iskoristi u ovom periodu, poslovni klijent mora da otplati kredit do ooblee dvanaest (12) mjeseci nakon prijema. Poslovni kupac je dužan da ooblee dostavi odgovarajući dokaz. Ako se kredit ne iskoristi ili ne iskoristi na odgovarajući način u prethodno pomenutom periodu, ooblee ima pravo na povraćaj sredstava.

2. Alternativno, vaučer se takođe može izdati kao obećanje bonusa do određenog ukupnog iznosa za korišćenje dodatnih usluga ooblee-a. Osim ako se strane ne dogovore drugačije, poslovni korisnik će fakturisati ooblee za nagrade koje se plaćaju jednom u kalendarskom mjesecu.

3. ooblee takođe može da promoviše korišćenje ooblee platforme od strane poslovnih korisnika putem nevezanih bonus plaćanja, posebno kada uđe na tržište u gradovima koji još nisu opsluživani na ooblee platformi ili kada uvodi nove kategorije proizvoda.

4 Poslovni korisnici koji su rezervisali mjesečnu pretplatu mogu odobriti ooblee testnu fazu. Tokom testne faze, ooblee nema pravo na plaćanje mjesečne osnovne naknade (up. tačku 9.3 (1) br. 2 do br. 4), ali prima samo dio prodaje koju je poslovni korisnik ostvario tokom testne faze zahvaljujući krajnjim korisnicima posredovanim od ooblee preko ooblee tržnice.

5. ooblee takođe može posebno da podrži poslovne klijente putem reklamnih mjera od strane influensera (takozvani „influenser marketing“) (up. tačku 10 (4)). Promocija od strane ooblee se odvija na način da ooblee organizuje kontakt sa influenserima. Ukoliko je ugovor zaključen između poslovnog klijenta i influensera, on se zaključuje isključivo između poslovnog korisnika i influensera. Vrsta i sadržaj podrške koju pruža influenser isključivo se dogovaraju između poslovnog korisnika i influensera. ooblee ne postaje ugovorna strana i ne snosi odgovornost za vrstu i sadržaj usluga koje će pružati influenser.

6. ooblee je slobodan da odluči da li će iu kojoj mjeri biti odobreni vaučeri, uplate bonusa, testni periodi ili posredovanje influensera. Pravni zahtjev za odobravanje promocije prodaje od strane ooblee u smislu ove tačke 9.5 se ne odnosi na poslovne klijente.

  13. ooblee partnerski program

 

1. ooblee može ponuditi učešće u ooblee partnerskom programu pojedinačnim poslovnim korisnicima koji imaju premium pretplatu. Kao dio partnerskog programa, ooblee želi da posebno promoviše ponudu odabranih poslovnih korisnika kako bi ooblee tržište učinio posebno atraktivnim za krajnje korisnike.

2. Kao ooblee partner, poslovni korisnici dobijaju dodatne vaučere. Pored toga, ooblee takođe može da reklamira poslovne klijente i ponude odabranih poslovnih korisnika na ooblee platformi na drugim platformama društvenih medija tako što će uključiti influensere. U tom pogledu važi tačka 9.5. ooblee takođe može ponuditi ooblee partnerima posebnu podršku u održavanju profila prodavnice.

3. Vaučeri se koriste za odabrane akcije popusta nakon konsultacija sa ooblee-om. U ostalom, odredbe o vaučerima iz tačke 9.5 odgovarajuće se primjenjuju.

4. ooblee partneri ovim daju ooblee-u neekskluzivno pravo, ograničeno na trajanje ugovora, da koristi brend i ponude poslovnog korisnika u svrhu sprovođenja mjera oglašavanja i promocije prodaje kako na platformi ooblee tako i drugdje (npr. na drugim platformama društvenih medija).

5. ooblee određuje trajanje i obim partnerskog programa. Iz partnerskog programa ne mogu se postavljati nikakvi posebni zahtjevi za proširenje obima usluga ooblee za poslovne korisnike.

  14. oobleee 17

 

1. Segment ooblee17 nudi svim korisnicima mogućnost da podrže projekte kroz donacije, sopstvene inicijative ili događaje kupovine.

2. ooblee17 je razvijen na osnovu 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Vizija ooblee-a je da obezbijedi platformu na kojoj svi korisnici mogu lako da doprinesu projektima koji održivo jačaju njihovu lokalnu zajednicu.

3. Međutim, ako želite sami da kreirate projekat ooblee17, morate biti registrovani kao poslovni korisnik. ooblee ne naplaćuje nikakve dodatne naknade za kreiranje ooblee 17 projekta.

4. Učešćem u projektu ooblee17, poslovni korisnik daje ooblee-u neekskluzivno pravo, ograničeno tokom trajanja projekta, da promoviše ove aktivnosti i učini ih bolje poznatim. Pored toga, ooblee zadržava pravo da zatraži dodatne informacije od poslovnih korisnika za učešće u projektu ooblee17.

5. Dalji detalji ooblee 17 projekta u vezi sa implementacijom i uslovima se dogovaraju posebno sa zainteresovanim korisnicima.

  15. Raskid korisničkog ugovora i brisanje korisničkog naloga

 

1. Krajnji korisnici i poslovni korisnici koji nisu rezervisali nikakve dodatne usluge koje podležu naplati mogu, osim ako nije drugačije dogovoreno, raskinuti ugovor o korišćenju u bilo kom trenutku bez poštovanja otkaznog roka ili slanjem obavještenja o raskidu putem e-pošte korisničkoj podršci [ adresa e-pošte korisničke podrške ] ili kontaktiranjem korisničke podrške putem dugmeta na ooblee platformi. Ooblee može raskinuti ugovor o korišćenju sa krajnjim korisnicima i poslovnim korisnicima koji nemaju dodatne usluge koje podliježu naknadi prema tački 9 u bilo koje vrijeme uz najavu od dvije nedelje do kraja svakog kalendarskog mjeseca. Ovo ne utiče na pravo ooblee na vanredni raskid iz važnih razloga. Važan razlog postoji posebno ako korisnik prekrši obaveze iz tačke 2. i uslove iz tačke 2 (6).

2. Ako su poslovni korisnik i ooblee zaključili ugovor o pružanju naplativih dodatnih usluga iz tačke 9, i poslovni korisnik i ooblee mogu raskinuti ovaj ugovor u skladu sa odredbama tačke 9.3 (2), (3).

3. Po raskidu korisničkog ugovora, sav sadržaj koji korisnik objavi biće uklonjen, a korisnički nalog i korisnički profil biće obrisani. Raskidom ugovora između poslovnih korisnika i ooblee-a koji zahtijevaju pružanje naplativih dodatnih usluga u skladu sa tačkom 9., sva potraživanja ooblee dospijevaju na naplatu odmah. Poslovni korisnik nema pravo na povraćaj novca, osim ako je to drugačije regulisano opštim uslovima.

4. Bez obzira na opcije raskida prema ovim Uslovima korišćenja, korisnici mogu da izbrišu svoj korisnički nalog i korisnički profil u bilo kom trenutku tako što će kontaktirati korisničku podršku putem e-pošte ili dugmeta koje se nalazi na platformi ooblee. Brisanje korisničkog naloga i korisničkog profila ne rezultira automatski raskidom ugovora zaključenog sa ooblee. Ovo se posebno odnosi na poslovne korisnike koji imaju ugovor sa ooblee-om o pružanju dodatnih usluga koje se naplaćuju u skladu sa tačkom 9.

5. Nakon brisanja korisničkog naloga i korisničkog profila, korisnik više nema pristup njihovom sadržaju, bez obzira da li je brisanje inicirao korisnik ili ooblee.

6. Zahtjevi za nadoknadu ili odštetu od strane ooblee-a i/ili korisnika na osnovu drugih odredbi ovih uslova korišćenja ili na osnovu važećeg zakona ostaju netaknuti.

  16. Promjene cijena, usluga i uslova korišćenja

 

1. ooblee ima pravo da prilagodi cijene promjenljivim tržišnim uslovima, u slučaju značajnih promjena troškova nabavke, promjene poreza na promet ili nabavnih cijena. ooblee će blagovremeno obavijestiti korisnike u tekstualnom obliku putem aplikacije ooblee ili e-mailom, odnosno najmanje 30 dana prije namjeravane promjene, o odgovarajućim promjenama cijena ooblee usluga i zatražiti njihovu saglasnost za izmjene. U slučaju povećanja cijena koje znatno premašuju redovno povećanje troškova života, korisnik ima pravo da raskine ugovor. U ovim slučajevima, ooblee će ga obavijestiti o tome u obliku teksta.

2. ooblee zadržava pravo da promijeni ove uslove korišćenja ili ooblee usluge i njihove tehničke funkcionalnosti ili vrstu integracije usluge treće strane (pogledajte tačku14.) u bilo kom trenutku ili da u potpunosti prekine odgovarajuću ooblee uslugu. Ooblee će izvršiti ove promjene samo iz važnog razloga, posebno zbog novih tehničkih dostignuća, promjena u pravnoj situaciji ili drugih ekvivalentnih razloga. U slučaju takve namjeravane promjene, ooblee će blagovremeno obavijestiti korisnike, odnosno najmanje 30 dana prije namjeravane promjene, u tekstualnom obliku putem aplikacije ooblee ili putem e-pošte o odgovarajućim promjenama i zatražiti njihov pristanak na izmjene. Ako promjena tehničke funkcionalnosti ooblee usluge ili vrste integracije usluge treće strane ne dovede do promjene obima usluga koje ooblee pruža korisniku, ooblee ima pravo da izvrši ove promjene bez saglasnosti korisnika.

  17. Usluge trećih strana

 

17.1. Opšte

 

  • Pojedinačne usluge koje su dostupne na platformi ooblee ne nudi ooblee, već treća lica (u daljem tekstu „usluge trećih strana“). Odgovarajući provajderi treće strane su isključivo odgovorni za pravilan rad usluga trećih strana. U tom smislu, aktivnosti ooblee-a su takođe ograničene isključivo na davanje mogućnosti trećim provajderima da ponude usluge trećih strana na ooblee platformi, eventualno u saradnji sa pojedinačnim poslovnim korisnicima. ooblee stoga ne garantuje da se usluge treće strane mogu koristiti bez prekida, grešaka i bezbjednosnih nedostataka. Ovo ne utiče na obavezu ooblee-a da održava samu ooblee platformu bez prekida, grešaka ili bezbjednosnih nedostataka (up. tačku 6 (1)).
  • Odnos između vas i treće strane čije usluge koristite u vezi sa funkcionisanjem ooblee usluge je poslovni ili korisnički odnos i ugovor isključivo između vas i tog trećeg lica. Stoga, ooblee nije u obavezi da riješi bilo kakav nesporazum, arbitražu ili spor između vas i treće strane. ooblee nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu iz vašeg odnosa sa odgovarajućim trećim licem.
  • Usluge trećih lica mogu se koristiti samo na osnovu uslova korišćenja treće strane. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja usluge treće strane, možda nećete moći da koristite određene usluge treće strane preko ooblee platforme.

17.2. Pružalac platnih usluga

 

  • Poslovni korisnici koji su se već registrovali kod nezavisnih pružalaca platnih usluga na mreži za obradu svojih poslovnih transakcija van korišćenja ooblee platforme takođe mogu da koriste integrisane opcije plaćanja koje su tamo ponuđene za obradu ugovora koje su zaključili sa krajnjim kupcima posredstvom ooblee tržišta. Propis iz tačke 14 (1 se primjenjuje odgovarajuće.
  • ooblee svojim poslovnim korisnicima koji rade na platformi nudi rješenje tržnice zasnovano na jedinstvenom modelu naplate koji, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, uključuje i prikazane naknade ooblee platforme i naknade provajdera trećih strana koje naplaćuju poslovni korisnici za njihovo poslovanje na ooblee platformi.

  18. Povratne informacije i komentari

 

1. Možete objavljivati svoje komentare i mišljenja putem bilo kojeg načina komunikacije koji vam je dostupan (pisani komentari, korišćenje alata društvenih medija, komunikacija sa korisničkom službom ili na neki drugi način). Pri tome se morate pridržavati odredbi ovih Uslova korišćenja i ne smijete svjesno objavljivati lažne informacije ili kršiti prava drugih korisnika ili ooblee zaposlenih.

2. ooblee zadržava pravo, ali nije u obavezi, da ukloni ili izbriše određene komentare po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obavještenja, posebno ako krše tačku 2. S tim u vezi, propisi u tački2 (6) shodno se primjenjuju.

3. ooblee cijeni vaše mišljenje kao korisnika i otvoren je za ideje i sugestije za dopunu ili poboljšanje ooblee platforme, bilo da je u pitanju specifična ooblee usluga ili usluga treće strane.

4. Korisnik je obaviješten da prema njemačkom zakonu koji je ovdje primjenjiv, puke ideje i sugestije ne mogu biti zaštićene i stoga ne postoje autorska prava na njih. ooblee stoga ima pravo da promijeni funkcionalnost ooblee usluge na osnovu ideje ili sugestije u smislu tačke 15 (3) bez pribavljanja saglasnosti ili saglasnosti korisnika predlagača.

  19. Obavještenje o kršenju autorskih prava

 

1. Svako može prijaviti kršenje autorskih prava za bilo koji sadržaj na ooblee platformi. U slučaju sadržaja objavljenog na društvenoj mreži ooblee, obavještenje o kršenju autorskih prava treba da se pošalje korisničkoj podršci i mora da sadrži informacije o vlasniku autorskih prava, detaljan opis djela zaštićenog autorskim pravima i povrede autorskih prava, kao i vezu do stranice na kojoj je postavljen predmetni sadržaj. Nakon obavještenja, ooblee može ukloniti sporni sadržaj i o tome obavijestiti osobu koja je postavila sporni sadržaj.

2. U slučajevima ove tačke 16 (1) rečenica 3, važe odredbe tačke 2 (6) shodno navedenom pod uslovom: Ukoliko se korisnik koji je postavio predmetni sadržaj usprotivi uklanjanju sadržaja, lice koje je prijavilo povredu autorskih prava mora dostaviti dokaz da je preduzelo pravne radnje za kažnjavanje povrede autorskih prava. Ako se ovaj dokaz ne dostavi u roku od četrnaest dana nakon obavještenja o povredi autorskih prava, ooblee može dozvoliti postavljanje i dalje korišćenje predmetnog sadržaja.

3. Informacije koje su poslate korisničkoj podršci od strane pojedinaca koji vjeruju da objavljivanje sadržaja na ooblee platformi krši zakon o autorskim pravima, mogu se proslijediti korisniku koji je postavio predmetni sadržaj.

4. Dokaz o kršenju autorskih prava može dovesti do trajnog uklanjanja predmetnog sadržaja sa ooblee platforme i suspenzije ili trajnog brisanja dotičnog korisničkog naloga. S tim u vezi, propisi u tački4 () shodno se primjenjuju.

5. Namjerno prijavljivanje povreda autorskih prava koje zapravo ne postoje može rezultirati zahtjevima za naknadu štete i krivičnim gonjenjem.

  20. Zaštita privatnosti

 

U ooblee-u se poštuje privatnost korisnika, pri čemu se podrazumijevano prikuplja samo minimum ličnih podataka. ooblee obrađuje lične podatke korisnika u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka, posebno u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Ako se lični podaci krajnjeg kupca obrađuju u okviru ugovornog odnosa između poslovnog kupca i krajnjeg kupca, krajnji kupac je isključivi rukovalac u smislu člana 4. st. 7 GDPR i ooblee procesor u smislu čl.4 st. 8 GDPR. Pojedinačne obaveze su regulisane ugovorom o obradi naloga koji se posebno zaključuje između krajnjeg kupca i ooblee-a u skladu sa članom 28 GDPR. Da biste saznali više o tome kako obrađujemo vaše lične podatke, našu politiku privatnosti možete pronaći na [ link ].

  21. Završne odredbe

 

1. Primjenjuje se zakonodavstvo Savezne Republike Njemačke uz izuzimanje Konvencije UN o prodaji. Ako koristite ooblee platformu i ooblee usluge kao potrošač i imate svoje uobičajeno boravište u drugoj zemlji u vrijeme zaključenja ugovora, izbor zakona iz 1. rečenice ostaje nepromijenjen na primjenu obaveznih zakonskih odredbi ove zemlje.

2. Ako ste trgovac i imate registrovano sjedište u Njemačkoj u vrijeme zaključenja ugovora, isključivo mjesto jurisdikcije je registrovano sjedište ooblee, Berlin, Njemačka. Inače, važeće zakonske odredbe se primjenjuju na lokalnu i međunarodnu nadležnost.

3. Rješavanje sporova: Evropska komisija je kreirala internet platformu za onlajn rješavanje sporova. Platforma služi kao tačka kontakta za vansudsko rješavanje sporova u vezi sa ugovornim obavezama koje proističu iz onlajn ugovora. Više informacija dostupno je na sledećem linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr. ooblee nije ni voljan ni dužan da učestvuje u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

 

Status: avgust 2022.

ooblee

Lokalna shopping zajednica

© 2023 Sva prava zadržana